skgk-logo
12°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Rangen er
Åpen
Drivingrange
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
20.05.2022
fredag
Mandag
25.04.2022
26.09.2022
Tirsdag
26.04.2022
28.06.2022
Tirsdag
26.04.2022
28.06.2022
Tirsdag
26.04.2022
28.06.2022
Onsdag
27.04.2022
28.09.2022
Onsdag
27.04.2022
22.06.2022
Onsdag
27.04.2022
22.06.2022
Onsdag
27.04.2022
22.06.2022
Torsdag
28.04.2022
23.06.2022
skgk-logo
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake
Hull 17 - Indeks 14
Greenen ligger lavt, og har en grunn bunker i forkant. Valg av kølle er kritisk. OB i bakkant av greenen. NB! Se opp for turgåere.
Hullnavn: Glengshølen
Glengshølen er en bukt av Glomma, like nedenfor Sarpsborg Jernbanestasjon. På tidlig 1800 –tallet besto Sarpsborg av tre adskilte deler, Sannesund i sør, området ved Borregaard og fossen (Gamlebyen) og Gleng innerst i Glengshølen. Bydelene vokste etter hvert sammen. I starten var Gleng en liten klynge med fattigslige hus. Bøndene nordfra brukte ofte dampbåten ”Krabben” som transportmiddel da de hadde ærend i byen. Den la til i Glengshølen. På vestsiden av Glengshølen lå i mange år Asbjørnsensaga, et stort sagbruk som var i drift langt innpå 1950- tallet.
HULL_17
Velg mellom 5 forskjellige utslagssteder:
56: 182 m
46: 123 m
53: 171 m
33: 55 m
49: 130 m
56: 182 m
46: 123 m
53: 171 m
33: 55 m
49: 130 m
Se andre hull: