skgk-logo
11°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Rangen er
Åpen
Drivingrange
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
20.05.2024
mandag
Tirsdag
16.04.2024
02.07.2024
Tirsdag
16.04.2024
02.07.2024
Torsdag
18.04.2024
27.06.2024
Tirsdag
16.04.2024
02.07.2024
Torsdag
18.04.2024
27.06.2024
Mandag
15.04.2024
01.07.2024
Tirsdag
16.04.2024
02.07.2024
skgk-logo
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake
Hull 17 - Indeks 14
Greenen ligger lavt, og har en grunn bunker i forkant. Valg av kølle er kritisk. OB i bakkant av greenen. NB! Se opp for turgåere.
Hullnavn: Glengshølen
Glengshølen er en bukt av Glomma, like nedenfor Sarpsborg Jernbanestasjon. På tidlig 1800 –tallet besto Sarpsborg av tre adskilte deler, Sannesund i sør, området ved Borregaard og fossen (Gamlebyen) og Gleng innerst i Glengshølen. Bydelene vokste etter hvert sammen. I starten var Gleng en liten klynge med fattigslige hus. Bøndene nordfra brukte ofte dampbåten ”Krabben” som transportmiddel da de hadde ærend i byen. Den la til i Glengshølen. På vestsiden av Glengshølen lå i mange år Asbjørnsensaga, et stort sagbruk som var i drift langt innpå 1950- tallet.
HULL_17
Velg mellom 5 forskjellige utslagssteder:
56: 182 m
46: 123 m
53: 171 m
33: 55 m
49: 130 m
56: 182 m
46: 123 m
53: 171 m
33: 55 m
49: 130 m
Se andre hull: