skgk-logo
14°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Rangen er
Åpen
Drivingrange
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
22.07.2024
mandag
skgk-logo
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Stengt for biler
Onsdag 17.juli, og torsdag 18.juli er det stengt for biler på banen.
Tilbake

Lokale regler

Oppdatert: Per 14. april 2023
 

Utenfor banen

Hvite staker definerer banens grenser.

Grunn under reparasjon med spilleforbud
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp.
Fritak skal tas etter regel 16-1f.

Uflyttbare hindringer
  • Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en del av den uflyttbare hindringen og ikke grunn under reparasjon.
  • 150-metersmerker, teeklosser og avstandsangivelser i fairway
  • Hvite merkestaker mellom hull 3 og hull 4 gjelder ved spill på hull 3.Ved spill på andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer.
  • Hvite merkestaker mellom hull 9 og hull 10 gjelder ved spill på hull 9.Ved spill på andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer.

Uflyttbare hindringer nær puttinggreener
Fritak ved påvirkning fra en uflyttbar hindring kan tas etter regel 16.1.
Spilleren har en ekstra mulighet til å ta fritak når slike uflyttbare hindringer er på eller nær puttinggreenen og i spillelinjen:
Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b hvis en uflyttbar hindring er:
I spillelinjen, og er:
  • På eller innenfor to køllelengder fra puttinggreenen, og
  • Innenfor to køllelengder fra ballen.
Men fullt fritak må tas, som inkluderer både fysisk- og spillelinjepåvirkning
Unntak - ikke fritak hvis spillelinje er klart urimelig. Det er ikke fritak etter denne lokale regelen hvis spilleren velger en spillelinje som er klart urimelig.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Luftledning
Hvis ballen treffer en luftledning på hull 6, hull 8, hull 15, hull 18 eller tilhørende stolpe inkludert festeanordninger som står på banen, skal slaget annulleres og spilleren må spille en ball så nær som mulig fra punktet der den opprinnelige ballen ble spilt i henhold til regel 14 (slå neste slag fra stedet der forrige slag ble slått).
Brudd på regel 14 i dette tilfellet er generell straff
 
Beskyttelsesnett
Når beskyttelsesnettet på hull 8 påvirker spillet skal regel 16.1 benyttes
Droppesone ved green hull 7.
Gjelder som fritaksområde for uspillbar ball ved fjellvegg når regel 19.2c skal benyttes.
 
Droppesone ved rødt straffeområde bak green hull 12
Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i straffeområdet), kan spilleren:
(i)  fortsette etter regel 17-1, eller
(ii) som en tilleggsmulighet, med ett straffeslag, droppe en ball i droppesonen.
 
STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. For påfølgende brudd – Diskvalifikasjon.
Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull.
 
LOKALE BESTEMMELSER
Straffeområder

Straffeområder som ikke er merket, anses som røde straffeområder + Straffeområder på: Hull 2, Hull 3, Hull 6, Hull 11 og Hull 12 strekker seg fra merkingen og uendelig.
 
Området med tuja busker ved treningsgreen mellom hull nr. 10 og hull nr.18: er GUR som det ikke er lov å spille i fra. --Hvis spillerens ball ligger i området eller det påvirker spillerens slagstilling eller området for hans planlagte sving, MÅ spilleren ta fritak etter regel 16-1f.
 
Gruslagte renner i generelt område som ikke er merket er å anse som GUR. (16-1)
Rester av grunnmur på venstre side av hull 4 er en integrert del av banen.
Avstander på banen er målt til midten av puttinggreenen.
Avstandsangivelser på fairway: Hvite – 200m, Gule – 150m, Røde – 100m.
 
Banestatus
Baneguide
Scorekort
Slopetabell
Treningsområde
Drivingrange
Olavs Felle