skgk-logo
I dag
Banen er
Stengt
Banen
Rangen er
Åpen
Drivingrange
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
06.02.2023
mandag
Tirsdag
10.01.2023
04.04.2023
skgk-logo
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Vi takker for sesongen 2022, gleder oss stort til 2023
Tusen takk til alle medlemmer og gjester som har tatt turen til oss i år, vi gleder oss til å se dere neste sesong
Tilbake

Medlemskap

Skjeberg Golfklubb tilbyr flere typer medlemskap, og med unntak av greenfee-medlemskap, gir alle rett til fritt spill på banen gjennom hele sesongen.
Kontingent
Kategori
Kr 475,- / pr mnd
Hovedmedlem
Kr 1245,- / pr år
Fjernmedlemskap
Gjelder for de som bor utenfor Østfold.
Kr 380,- / pr mnd
Prøvemedlem
Prøvemedlemskapet gir fritt spill på både Skjeberg GK og Borregaard GK i 2022. Prøvemedlemskapet betinger at du ikke har vært medlem i Skjeberg GK eller Borregaard GK de siste fire årene. Første avdrag for prøvemedlemmer kommer i april 2023.
Kr 375,- / pr mnd
Student/Vernepliktig
Kr 272,- / pr mnd
Eldre Junior 20-25 år
Kr 130 / pr mnd
Junior 13 - 19 år
Inkluderer medlemskap.
Kr 80,- / pr mnd
Junior 8-12 år
Inkluderer medlemskap.
Kr 50,- / pr mnd
Knøtt 5 til 7 år
Inkluderer medlemskap
Kr 205,- / pr mnd
Greenfeemedlem
Kr 600,- / pr år
Passiv
Klubbens medlemmer
Forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Dersom kontingent ikke er betalt vil spilleretten blokkeres.
Oppsigelse av medlemskap eller endring av medlemskategori skal skje innen 31/12 for påløpende sesong.
Følge den til enhver tid gjeldende lov for Skjeberg Golfklubb.

Husk at dersom du ønsker å bytte eller avbryte medlemskapet, må det sies opp skriftlig innen 31.12 inneværende år i henhold til klubbens lover.
Administrasjonsavgift og avtalegirotillegg er inkludert i de oppgitte pr/mnd prisene.
Veien til Golf
Innmelding