skgk-logo
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Rangen er
Åpen
Drivingrange
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
14.04.2024
søndag
skgk-logo
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Vi oppgraderer banen
Vi oppgraderer banen med nytt utslagsted på hull 2. Her er det provisorisk utslagsted enn så lenge. Hull 8 er under arbeid, som vil si at vi har et nytt hull. Det er et nytt par 3 hull som heter hull 8 med vanlig utslagsted og vanlig green. Hull 9 er provisorisk utslagsted, men med vanlig green frem til vi får lagt gresset på det nye utslagstedet.
Tilbake

Medlemskap

Skjeberg Golfklubb tilbyr flere typer medlemskap, og med unntak av greenfee-medlemskap, gir alle rett til fritt spill på banen gjennom hele sesongen.
Kontingent
Kategori
Kr 495,- / pr mnd
Hovedmedlem
Kr 1320,- / pr år
Fjernmedlemskap
Gjelder for de som bor utenfor Østfold. 1 gratis greenfee i året. 100,- rabatt på greenfee
Kr 400,- / pr mnd
Prøvemedlem
Prøvemedlemskapet gir fritt spill på både Skjeberg GK og Borregaard GK i 2024. Prøvemedlemskapet betinger at du ikke har vært medlem i Skjeberg GK eller Borregaard GK de siste fire årene. Første avdrag for prøvemedlemmer kommer i april 2024.
Kr 400,- / pr mnd
Student/Vernepliktig
Kr 300,- / pr mnd
Eldre Junior 20-25 år
Kr 1000,- / pr år
Junior 13 - 19 år
Inkluderer medlemskap og trening.
Kr 200,- / pr år
Junior 8-12 år
Inkluderer medlemskap og trening.
Kr 200,- / pr år
Knøtt 5 til 7 år
Inkluderer medlemskap og trening.
Kr 220,- / pr mnd
Greenfeemedlem
Inkludert er 1 gratis greenfee, og 100,- i rabatt på ordinær greenfee
Kr 600,- / pr år
Passiv
Klubbens medlemmer
Forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Dersom kontingent ikke er betalt vil spilleretten blokkeres.
Oppsigelse av medlemskap eller endring av medlemskategori skal skje innen 31/12 for påløpende sesong.
Følge den til enhver tid gjeldende lov for Skjeberg Golfklubb.

Husk at dersom du ønsker å bytte eller avbryte medlemskapet, må det sies opp skriftlig innen 31.12 inneværende år i henhold til klubbens lover.
Administrasjonsavgift og avtalegirotillegg er inkludert i de oppgitte pr/mnd prisene.
Veien til Golf
Innmelding