skgk-logo
12°
I dag
Banen er
Åpen
Banen
Rangen er
Åpen
Drivingrange
0
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
20.05.2022
fredag
Mandag
25.04.2022
26.09.2022
Tirsdag
26.04.2022
28.06.2022
Tirsdag
26.04.2022
28.06.2022
Tirsdag
26.04.2022
28.06.2022
Onsdag
27.04.2022
28.09.2022
Onsdag
27.04.2022
22.06.2022
Onsdag
27.04.2022
22.06.2022
Onsdag
27.04.2022
22.06.2022
Torsdag
28.04.2022
23.06.2022
skgk-logo
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake

Medlemskap

Skjeberg Golfklubb tilbyr flere typer medlemskap, og med unntak av greenfee-medlemskap, gir alle rett til fritt spill på banen gjennom hele sesongen.
Kontingent
Kategori
Kr 446,- / pr mnd
Hovedmedlem
Kr 1183,- / pr år
Fjernmedlemskap
Gjelder for de som bor utenfor Østfold.
Kr 360 / pr mnd
Prøvemedlem
Prøvemedlemskapet gir fritt spill på både Skjeberg GK og Borregaard GK i 2022. Prøvemedlemskapet betinger at du ikke har vært medlem i Skjeberg GK eller Borregaard GK de siste fire årene. Første avdrag for prøvemedlemmer kommer i april 2022.
Kr 355,- / pr mnd
Student/Vernepliktig
Kr 272,- / pr mnd
Eldre Junior 20-25 år
Kr 136 / pr mnd
Junior 13 - 19 år
Inkluderer medlemskap.
Kr 86,- / pr mnd
Junior 8-12 år
Inkluderer medlemskap.
Kr 51,- / pr mnd
Knøtt 5 til 7 år
Inkluderer medlemskap
Kr 194,- / pr mnd
Greenfeemedlem
Kr 600,- / pr år
Passiv
Klubbens medlemmer
Forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Dersom kontingent ikke er betalt vil spilleretten blokkeres.
Oppsigelse av medlemskap eller endring av medlemskategori skal skje innen 31/12 for påløpende sesong.
Følge den til enhver tid gjeldende lov for Skjeberg Golfklubb.

Husk at dersom du ønsker å bytte eller avbryte medlemskapet, må det sies opp skriftlig innen 31.12 inneværende år i henhold til klubbens lover.
Administrasjonsavgift og avtalegirotillegg er inkludert i de oppgitte pr/mnd prisene.
Veien til Golf
Innmelding