skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Sportsplan

Skjeberg Golfklubb

Aldersrelaterttrening er først og fremst en pekepinn på hvordan tilpasse trening. Det som er viktig å nevne er at starter man f.eks. i 13-15års alderen, så er individet kanskje ikke på det nivået. Siden de ikke har hatt «aktiv start og lære å spille». Det kunne like gjerne vært «Nivårelaterttrening», slik at alle får gjennomgangen. Ta ikke alderen alt for høytidelig, og se på verdien i hva de skal få med seg. Et senario er jo om du starter i sen alder, under «golfspesifikt» skal man først og fremst ha fokus på balanse, parallell oppstilling og riktig håndnederst. Dette for å forsikre seg at det grunnleggende er på plass før man går videre. Vi kan se på det som en utviklingstrapp, de må ha gått stegene og ha med seg det grunnleggende fra hvert trinn.

Aldersrelaterttrening:


Aktiv start (3-9år)

Inngangen til golf for vår aller yngste, innlæring skal ha fokus på leken. Fellesskapsfølelse, mestring og glede. Basisferdigheter hos barn skal utvikles, og fokuset er å få på barn til å glede seg til og «trene/spille/leke».

Golfspesifikt:
 • Riktig håndnederst
 • Parallell oppstilling
 • Balansert avslutning av sving
 • Grep, ballplassering, balanse
 • Putting: grep og parallell oppstilling

Fysisk:
 • Kaste, fange, koordinasjon, hurtighet, balanse, aktivering av store bevegelser og muskelgrupper.

Mentalt:
 • Indre motivasjon
 • Nysgjerrighet, fantasi, kreativitet
 • Selvfølelse, selvtillit
 • Respekt

Miljø:
 • Vi skal etablere et mestringsorientert miljø, der «lek» er i fokus.

Trening:
 • Barna skal også kunnes gis en mulighet for å spille en tilpasset bane/form for golf. Golf er en sommeridrett, organisert trening en dag i uken kompletteres med spill på tilpasset bane. Treningen skal stimulere til mer uorganisert aktivitet, at barna bruker tid på banen utenfor fast treningstid. Vi oppfordrer spillerne til å være aktive i andre idretter.

Foreldre:
 • Avklar hva som forventes av foreldrene. Skap forståelse for at treneren tar seg av instruksjonen og at foreldrene støtter denne. Foreldre skal bidra til indre motivasjon og selvfølelse til sitt barn.
 Lære å spille(10-12år)

«Lære å spille». Utøveren er i den motoriske gullalder, hvor grunnmotoriske ferdigheter kan automatiseres. Vi fokuserer på basisferdigheter for idrett samtidig som vi jobber med det golftekniske. Barna inkluderes også inn i planleggingen av treningen.

Golfspesifikt:
 • Grep, ballplassering, balanse, sikte
 • Dynamisk balanse
 • Køllehastighet
 • Enkel slagrepertoar
 • Putting: enkel greenlesning, pendel, ball-start og sikte.

Fysisk:
 • Kaste, fange, koordinasjon, hurtighet, balanse, styrke(med egen kroppsvekt). Aktivering av store bevegelser og muskelgrupper.

Mentalt:
 • Indre motivasjon
 • Nysgjerrighet, fantasi, kreativitet
 • Selvfølelse, selvtillit, selvstendighet, respekt
 • Fokus, oppgavefokusert

Miljø:
 • Vi skal fortsatt ha et mestringsorientert miljø. Det kan introduseres konkurranser med andre, men med stor variasjon i målemetodene slik at flere egenskaper kan «vinne». Det kan også være underliggende allerede her hvorfor prosess skaper -> prestasjon -> resultat.

Trening:
 • Golf er i hovedsak en sommeridrett som dog kan kompletteres med sosiale aktiviteter i vinterhalvåret. Trening skal stimulere til at barn bruker mer tid på banen utenfor organisert treningstid. Golf i stua eller på gressplenen hjemme er også golftrening.

Foreldre:
 • Foreldrene videreutvikler forståelsen av sin rolle. Treneren tar seg av prestasjonen og foreldrene er nettopp foreldre. Foreldre skal støtte sitt (og andres) barn – og bidra til indre motivasjon og selvfølelse.
Trene for å spille(13-15år)

«Trene for å spille» er en periode hvor vi i større grad en tidligere begynner å trene mer golfspesifikt, både når de gjelder selve golfen og den fysiske treningen. Spilleren begynner på alvor å få eierskap til egen utvikling. Vi ønsker å bidra til å utvikle en selvstendig idrettsutøver med sterk indre motivasjon. Det konkurreres i større grad enn tidligere.

Golfspesifikt:
 • GOBBS og danne en forståelse hvordan de kan påvirke slagene.
 • Dynamisk balanse
 • Køllehastighet
 • Bredt slagrepertoar(lange og korte spillet)
 • Putting: Greenlesning, ballstart og sikte. Forstå hvordan grep, oppstilling og sving påvirker ballstart.

Fysisk:
 • Kaste, koordinasjon, hurtighet, balanse, styrke, bevegelighet, stabilitet, kondisjon.

Mentalt:
 • Indre motivasjon, fokus, oppgavefokusert
 • Nysgjerrighet, fantasi, kreativitet
 • Selvfølelse, selvtillit, selvstendighet, respekt

Miljø:
 • Mestringsorientert og prosessorientert(prosess->prestasjon->resultat->prosess). Konkret resultat kan gis oppmerksomhet(ikke i for stor grad), med fokus på hva som skapte/ligger bak prestasjoner.

Trening:
 • Trening skal kunne tilbys 6-9 måneder i året. Organisert trening 2ganger i uka, pluss mulighet for bestilling av private timer.

Foreldre:
 • To foreldremøter per sesong, en individuell samtale med foreldre og spiller. Det skal klargjøres hva som forventes av foreldrene, og skapes forståelse for at treneren tar seg av prestasjon og at foreldrene er foreldre. Foreldre skal støtte sitt barn og bidra til indre motivasjon og selvfølelse. Det skal foregå en kontinuerlig dialog mellom trener, spiller og foreldre.
Lære å konkurrere(16-19år)

I«Lære å konkurrere» starter spesialiseringen på alvor. Treningen blir mer rettet mot å prestere på golfbanen. Her skal vi begynne å høste fruktene av det grunnlaget som er skapt på tidligere nivåer. Spillerne, ikke bare trenerne, skal ha et klart bilde av hva de må gjøre for å nå sine mål. Betydningen av egen treningsdisiplin vektlegges, men vi skal ikke glemme at vi spiller golf fordi det er gøy.

Golfspesifikt:
 • GOBBS
 • Retning er viktigere enn lengde
 • Bredt slagrepertoar
 • Kunne legge til og ta av fem meter på grunnslag
 • Putting: Greenlesning, ballstart og sikte. Forstå hvordan grep, oppstilling og sving påvirker ballstart.

Fysisk:
 • Kaste, koordinasjon, hurtighet, balanse, styrke med fokus på eksplosivitet, bevegelighet, stabilitet, kondisjon.

Mentalt:
 • Indre motivasjon, fantasi, kreativitet
 • Selvfølelse, selvtillit, selvstendighet, respekt
 • Oppgavefokusert, prosessfokus, av-og-på.
 • Håndtere forstyrrelser, positiv indre dialog.

Miljø:
 • Mestringsorientert og prosessorientert(prosess->prestasjon->resultat->prosess). Utvikling måles ut ifra en kombinasjon av spillerens egne prosessmål og de konkrete prestasjoner disse gir. Se linken mellom prosess og resultat. Allerede her kunne starte se linken mellom prosess-prestasjon-resultat.

Trening:
 • Golf er for dem som ønsker å satse, en helårsidrett. Treningen skjer i stor grad individuelt, men gruppetreninger er et viktig komplement for det sosiale og for konkurranselik trening.

Foreldre:
 • To foreldremøter per sesong, én individuell samtale med foreldre og spiller. Det skal klargjøres hva som forventes av foreldrene, og skapes en forståelse for at treneren tar seg av prestasjonen og at foreldrene er nettopp foreldre. Foreldre skal støtte sitt barn og bidra til indre motivasjon og selvfølelse. Det skal foregå en kontinuerlig dialog mellom trener, spiller og foreldre.
Trene for å konkurrere(20-23år)

«Trene for å konkurrere» angår mer eller mindre etablerte elitespillere. Spillerne satser på golf fullt ut, og spiller allerede på et høyt nivå. Treningen handler om å kunne prestere i konkurranse, både nasjonalt og internasjonalt. I en tøff og krevende hverdag er det viktig å ikke glemme mennesket.

Golfspesifikt:
 • GOBBS
 • Bredt slagrepertoar
 • Kunne legge til og ta av fem meter på sitt grunnslag
 • Putting: Greenlesning, ballstart og sikte.Fysisk:
 • Balanse, styrke med fokus på eksplosivitet, bevegelighet, stabilitet, kondisjon.

Mentalt:
 • Indre motivasjon, fantasi, kreativitet.
 • Selvfølelse, selvtillit, selvstendighet, respekt.
 • Oppgavefokusert, prosessfokus, av-og-på.
 • Håndtere forstyrrelser, positiv indre dialog. 

Miljø:
 • Mestringsorientert og 50 prosessorientert(prosess->prestasjon->resultat->prosess). Utvikling skal måles ut fra en kombinasjon av spillerens egne prosessmål og de konkrete prestasjoner disse gir. Se linken mellom prosess, prestasjon, resultat, kunne reflektere og justere prosess for ønsket resultat.

Trening:
 • Golf er på dette nivået en helårsidrett. Treningen skjer til stor del individuelt, men også som gruppetrening for sosial og konkurranselik trening.
 
 

Aktiv livet ut:


Rekruttere(Veien til golf):

Første kategori i «Aktiv livet ut» strekker seg fra at en blivende golfer melder seg på «Veien til golf»- kurset og til vedkommende melder seg inn i golfklubben. Miljø, trygghet og mestring er nøkkelord for alle golfere, men er kanskje spesielt viktig i denne fasen der spillet skal introduseres på en enkel og leken måte.

Golfspesifikt:
Det bør etableres en forståelse for det mest grunnleggende innenfor golfteknikk, der GOBBS(Grep, oppstilling, ballplassering, balanse, sikte) er det mest sentrale. Deretter handler det om at køllen skal svinges, og innlæring skal skje på en morsom og leken måte.
Det er av meget stor betydning at nybegynnerne kommer seg ut på banen så tidlig som mulig for å oppleve spillet på den virkelige arenaen.

Mentalt:
For at nye golfere skal komme inn i miljøet, må vi skape trygghet i læringssituasjonen og på anlegget. Det kan for mange være litt «skummelt» å møte golfen for første gang. Å bli sett, er like viktig for voksne som for barn. For å skape trygghet og selvtillit på banen, er ikke bare mestring av selve spillet viktig. Gjør spillerne kjent med miljøet, og la dem vite hvordan ting fungerer på klubben.

Trening:
Det skal tilbys både individuell- og gruppetrening.
Ivareta (HCP 54-26):

«Ivaretakelsen» er spesielt viktig og strekker seg fra at spilleren nettopp har meldt seg inn i en golfklubb til vedkommende har spilt seg ned til 26 i handicap.

Golfspesifikt:
GOBBS skal bli bedre, og et enkelt slagrepertoar skal utvikles, spesielt i nærspill. Spilleren får også ferdigheter som gjør at han kan begynne å etablere en grunnleggende taktisk forståelse.

Mentalt:
Miljø, trygghet og mestring er fortsatt helt sentralt. Den mentale delen handler mye om hvordan klubben og de etablerte medlemmene møter denne gruppen av spillere. Å føle seg som en del av miljøet, tar gjerne tid. Det er avhengig av hvor godt man mestrer spillet, hvilken kontakter man hadde fra før, men fremfor alt hvordan man blir mottatt av dem man ikke kjenner.

Trening:
Treningen skal stimulere til at spillerne bruker tid på golfbanen utenfor planlagt treningstid. Gjennomgang av treningsmetode og et treningsområde som stilmurer til utvikling.
Utvikle (HCP 26->)

Utviklingskategorien handler om spillere med 26 i handicap og lavere, og består stort sett av mer eller mindre etablerte golfspillere. Disse har tradisjonelt et godt tilbud på de fleste golfklubber. Man har funnet sine golfvenner. Mange stiller på turneringer og i grupper som damegolf, seniorgolf eller lignende. Men heller ikke denne gruppen er spesielt homogen. Kvinner og menn i ulike faser av livet har ulike behov som skal ivaretas.

Golfspesifikt:
De fleste golfspillere ønske å utvikle seg, det henger ofte sammen med tid og hva som kreves av hver enkelt. Vil man bli bedre må det trenes. Men også større bevissthet om hva som bør forbedres, det over tid kan skape utvikling. Opprette grunnslag, kunne velge slag ut ifra banens leie, forbedre balltreff.

Mentalt:
Vi har nevnt tidligere om det å bli sett og tatt vare på i klubb, men forhåpentligvis føler de fleste i denne gruppen trygghet. For de ivrige spillerne handler det mer om golfspesifikk utvikling av det mentale spillet i golf. Å trene målstyrt, mer banelik/konkurranselik trening. Forstå hvor viktig det er å gjenskape hvordan golf «spilles». Kunne utvikle seg taktisk og hvilke andre faktorer som spiller inn på en golfbane.

Trening:
Treningen skal stimulere til at spillerne bruker tid på golfklubben utenfor skjemalagt treningstid.
 
 

 

LineBerg
Line Berg
Daglig leder
Mobil: 970 17 577
Send e-post