skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Retningslinjer for uttak og deltakelse i lagturnering (ØSG) i 2019

Antall spillere

Klubben stiller med 8 spillere til hver lagturnering i Østfold seniorgolf i 2019 hvorav minst 1 dame bør være representert.
 

Klubbens målsetting

Sammenlagt I løpet av sesongen bør klubben bli blant de tre beste klubbene i fylket. Klubben bør dessuten vinne minst 1 lagturnering i løpet av året.
 

Hvem som kan delta

Alle seniorer (50+) som har Skjeberg GK som hjemmeklubb kan delta i kvalifisering til lagturneringene.  I god tid før sesongen starter skal klubbens seniorer bli oppfordret til å registrere sin interesse for å delta i disse turneringene. 
 

Kvalifisering uttak

Det foretas kvalifisering forut for hver lagturnering.  Ved uttak til årets første lagturnering skal det tas ut spillere som har deltatt i de ukentlige turneringene på Hevingen og som har oppnådd best resultater. 
Ved senere turneringer skal resultatene fra OoM legges til grunn.  Dog er de 4 beste spillerne fra siste lagturnering kvalifisert også for neste lagturnering.  De fire resterende plassene rekrutteres fra OoM. Ved forfall skal spillere hentes etter rekkefølgen i OoM.
 
OoM skal baseres på spillernes antall nettoslag  og denne oversikten skal være løpende oppdatert senest 2 dager etter ukesturneringen på Hevingen. 
Uttak til turneringene foretas av klubbens kontaktperson for ØSG.  Uttakene skal foretas i god tid før hver turnering.
 

 

Østfold Seniorgolf
Norsk SeniorGolf
Lag-NM NSG
Del sosialt: