skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Trening og sosialt for seniorene

Trening og sosialt for seniorene

Seniorgruppa i Skjeberg golfklubb har ønske om å skape økt aktivitet blant klubbens seniorer for å skape et forbedret miljø for klubbens seniormedlemmer samtidig som det legges opp til noe enkel form for golftrening. Dette for å kunne skape en bedre mestringsfølelse ute på golfbanen.
 

Seniorgruppa har derfor tatt initiativ til et enkelt opplegg for seniorene (både herrer og damer) hvor vi møtes på et bestemt tidspunkt på en bestemt ukedag hvor det trenes på enkle øvelser og hvor vi holder på omlag en times tid.  Deretter tar vi en felles lunch på kroa (avtalt pris kr. 75,- inkl. drikke som hver enkelt betaler for seg). Hvis interesse så spilles deretter noen hull.
 
Vi starter med følgende opplegg:
 
Oppstart:                  Første dagen blir fredag 25. mai 2018 kl. 10.00

Ukedag:                    Vi tar peiling på fredager (fremtidige dager kan diskuteres). Her er de hensyntatt at damene har en ordning med lunsjgolf

Hyppighet:               Hver 14. dag

Fastsatte datoer:    25/5, 8/6, 22/6, 3/8, 17/8, 31/8, 14/9, 28/9 

Tidspunkt:               Fra kl. 10.00 til ca. 12.00

Aktivitet:                   Ved fremmøte fordeles spillerne i ulike grupper hvor det legges opp til
                                   enkle øvelser. Gruppene fordeles etter skjønn/eget ønske 

Sosialt samvær:     Etter omlag 1 times golfaktiviteter så spiser vi felles lunch i kroa.
                                   Her drøftes erfaringer fra dagens trening og kartlegger ønskene om innhold i neste seniortreff.

Kostnader:              Selve opplegget er kostnadsfritt, men hver spiller må betale for lunsjen.
                                  Eventuelle premiepenger kan bli aktuelt hvis interesse for en eller annen form for konkurranse                                                          
                                   

Ansvarlige:               Tor Heier
                                   Mobil:  90618159
                                   Epost:   tor.heier@getmail.no                                            
                                   Frode Normann 
                                   Mobil:  91157554
                                   Epost:   fronorma@hotmail.com
 
Hvis dette høres interessant ut så er det bare å møte opp på Hevingen fredag 25. mai 2018 kl. 10.00.  Dette tilbudet gjelder kun for klubbens seniormedlemmer (50+). De som eventuelt har ønske om mer avansert trening så henviser vi til klubbens pro som har egne instruksjonstimer.
 
Hvis behov for ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt med en av de ansvarlige!!