skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Prosjekt hull 13 - par 4

Prosjekt hull 13 - par 4

Golfballer på avveie inn i bebyggelsen på hull 13 har lenge vært en stor utfordring.
Fra og med onsdag 5. august spilles hullet som et par 4 hull.

Endringene er nå klare og hull 13 spilles nå som et par 4 hull. Nye utslagssteder er merket og avstander på tee skiltene og scorekort er endret. Siden endringene er provisoriske, vil GPS enheter fortsatt vise "gammel" hullinfo. GPS koordinater vil ikke oppdateres før endringene eventuelt blir permanente.
Vi beholder samme index på hullet.

Vi øker sikkerheten
Fairway på hull 13 har noen utfordringer vi har ønsket å gjøre noe med i flere år.
Det hender litt for ofte at driver blir slått inn i boligfeltet til høyre for banen. Dette er et irritasjonsmoment for naboene, og banemannskapet har hatt flere turer for å erstatte ødelagte takstein. De første hundre meterne fra dammen har kvalitetsutfordringer som krever mye arbeidsinnsats og store økonomiske ressurser for å løse. Det er trangt, dårlig drenert, ujevnt og med svært varierende gressvekst. Dette er arbeidskrevende og kostbart å løse, i tillegg til at det kreves mye anleggsransport på banens veier.
 
Ved flere anledninger tidligere har det vært diskutert å gjøre om hull 13 til et par 3 hull, men endringene har vært ansett å være for dramatiske til at det er blitt gjennomført.
 
Par 4
Styret, daglig leder og banemester har vedtatt å gjennomføre et forsøksprosjekt. Vi gjør om hull 13 til et spennende «risk and reward» par 4 hull på omlag 260/207 meter. Det etableres provisoriske utslag helt til høyre i fairway ca 260/207 meter fra green. Da vil ikke villaene være i spill i samme grad.
 
Prosjekt ut sesongen
Vi regner med at det er delte meninger blant medlemmene om dette. Derfor vil dette gjennomføres på en demokratisk måte ved at dette etableres som et prøveprosjekt. Endringen iverksettes fra en nærmere bestemt dato, og endringen vil vare ut sesongen. Deretter tas erfaringene opp på medlemsmøtet i desember. Møtet vil avgjøre om dette skal gjøres permanent, eller om vi skal gå tilbake til nåværende par 5.
 
Par 71
Banen vil bli par 71, noe som er helt uproblematisk, og prøveprosjektet vil koste svært lite. Gjøres endringen permanent, bør det etableres permanente teesteder, men dette koster ikke mye. Ny skilting og annen informasjon er også enkelt å få til.
 
Ny backtee på hull 18
En spennende bieffekt av dette er at vi ved å fjerne noen trær kan etablere ny backtee på hull 18 ved å benytte nåværende bakre teested på hull 13.