skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Innkalling til årsmøte torsdag 3. mars

Innkalling til årsmøte torsdag 3. mars

Alle medlemmer inviteres til årets årsmøte 3. mars.

Til medlemmene i Skjeberg Golfklubb

Innkalling til årsmøte i Skjeberg Golfklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Skjeberg Golfklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 3. mars kl. 19.00.
Møtet avholdes i Oscar Torp salen i gamle Skjeberg rådhus.

Vi tar et lite forbehold om at restriksjonene i samfunnet kan vedvare. Alternativene da er å enten avholde et digitalt årsmøte eller å utsette det. Hvis dette blir aktuelt, vil vi her legge ut ny informasjon.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. februar. Dette sendes til Skjeberg Golfklubb, Postboks 99, 1740 Borgenhaugen eller til line@skjeberggk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.
Trykk her for mal.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.skjeberggk.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skjeberg Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skjeberg Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skjeberg Golfklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på line@skjeberggk.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret