skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Godt oppmøte på medlemsmøtet

Godt oppmøte på medlemsmøtet

Ca. 40 medlemmer møtte opp på medlemsmøtet. Her kan du lese et utdrag fra temaene klubben informerte om.

Vi endrer spillerekkefølgen på banen!
Medlemsmøtet ble presentert for et forslag til justering av spillerekkefølgen på deler av banen. Forslaget, som opprinnelig kom fra Oddvar Kjøs, går ut på at de første ti hullene spilles som før. Deretter spilles nåværende hull 18 som hull nr 11. Så går man forbi klubbhuset til nåværende hull 13 som spilles som hull 12. Deretter spilles hullene som før til og med nåværende hull 17 (som blir hull 16).  Deretter spilles nåværende hull 11 som nytt hull 17 og det hele avsluttes foran klubbhuset ved at nåværende hull 12 blir avslutningshullet.
Hvorfor vil vi forsøke dette? Noen argumenter:
Noe av skepsisen mot nåværende rekkefølge da det ble innført var at man ikke er ved klubbhuset når man avslutter runden. Det oppfylles nå.
Etter hull 11 kan man besøke klubbhuset med toalett, mulighet for å handle etc.
Ved turneringer kan man følge innkomsten ved hull 18 fra klubbhuset.
Etter gjennomført runde er man ved klubbhuset og det er mer naturlig å stikke innom før man reiser hjem.Medlemsmøtet besluttet at dette skal forsøkes i sesongen 2019.
 
Klubbens økonomi
Styret orienterte om klubbens foreløpige resultat for 2018. Det viser at vi styrer mot et overskudd om lag i tråd med budsjett. Antallet hovedmedlemmer ser ut til å være bli som i fjor, noe som viser at vi har stoppet tilbakegangen.
Greenfeeinntektene har økt, mens det er nedgang i shopens omsetning.
Prosjekt vannings- og baneanlegg blir avsluttet i år, innenfor årsmøtevedtakets rammer.

Kontantfri klubb
Styret orienterte om vedtaket, som betyr at klubben om kort tid ikke lenger vi l ta imot kontant betaling i servicepunktet. All betaling, som greenfee eller kjøp i shopen foretas med kort eller med VIPPS.
Med dette opphører risikoen med kontanthandteringen og den tidskrevende og upraktiske kasseopptellingen og kontantoppgjøret blir historie.
Den nye ballmaskinen vil ta imot betalings-/kredittkort slik at man slipper å gå innom servicepunktet for å veksle mynt. Man vil fortsatt få kjøpt ballkort.
Det vil bli orientert om dette og iverksettelsesdato på hjemmesiden, på sosiale medier og på oppslag i klubben .

Samarbeidet med Borregaard GK – Sarpsborgkontingenten
I skrivende stund er avtalen for 2019 ikke fastsatt, men styret har tro på at vi skal komme fram til en avtale som gagner begge klubbenes medlemmer.

Vi utreder om vi kan etablere golfsimulator i studio.
Styret har besluttet å lage en enkel forstudie for å se på muligheter og kostnader ved å etablere en golfsimulator i PROens studio.
For å opprettholde interessen og engasjementet hos våre yngre medlemmer er det viktig g å kunne tilby aktiviteter også utenfor golfsesongen. Vår PRO legger opp til ulike tiltak, men muligheten for å kunne tilby golfspill hele året er for dårlig for de yngre. Voksne kan benytte Golfsenteret, men for de unge blir det for komplisert med bussbytte og reisetid for at de skal kunne benytte det jevnlig.
Tiltaket kan også være et tilbud til våre nye medlemmer, som kan øve seg og holde interessen ved like gjennom vinteren.
En liten gruppe vil utrede om dette er mulig bygningsteknisk, og anslå investerings- og driftskostnader. Styret vil så vurderere resultatet. Dersom styret vurderer dette som interessant vil saken bli lagt fram på årsmøtet i mars.

Vi takker medlemmene for gode innspill og engasjement for videre utvikling av Skjeberg Golfklubb.