skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Fakturering av medlemskontingent 2021 er i gang

Fakturering av medlemskontingent 2021 er i gang

10. januar ble årets medlemskontingent fakturert. Alle som har månedlige trekk, vil motta faktura den 10. hver måned.

Prisene på medlemskontingenten 2021 ble vedtatt på klubbens årsmøte 5. mars 2020.
Prisene finner du under fanen "Kontingent" på hjemmesiden.

Kontingenten gjelder for et kalenderår. Selvom den deles opp i 12 månedlige rater, må alle 12 betales.
Unntaket her er det første året du er medlem, da betaler du fra og med den måneden du melder deg inn.

Utmeldinger må gjøres skriftlig på eget skjema som du finner på hjemmesiden, før 31.12. Har du ikke meldt deg ut før årsskiftet, må du betale medlemskontingent også for det nye året. Dette står i klubbens vedtekter og praktiseres likt i stort sett alle norske golfklubber.

Hvis du har en tungtveiende sosial eller økonomisk grunn til å melde deg ut etter fristen, må det sendes en skriftlig, begrunnet søknad som styrebehandles. Denne kan sendes til daglig leder.

Har du andre spørsmål rundt medlemskontingenten eller fakturering, kontakt daglig leder.

Vi ser fram i mot en ny sesong, plutselig er vi i gang igjen.