skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Dugnad hull 13 - oppdatert sak

Dugnad hull 13 - oppdatert sak

Vi er nå klare for å legge ferdiggress på hull 13 og da trenger vi din hjelp.
Første dugnad blir tirsdag 31. august med start kl. 09.00. Møt gjerne opp på hull 13.


Oppdatert tekst tirsdag 31. august:

I dag har det blitt lagt 1000 m2 gress på hull 13 - en strålende innsats av dere som hjalp til!
Førstkommende torsdag skal vi legge 2000 m2 - da er vi ferdige med legging av gress på hullet.

Vi trenger all hjelp vi kan få, møt opp kl. 9 på førstkommende torsdag og hjelp oss med å komme i mål med prosjektet.

Første dag med dugnad blir tirsdag 31. august kl. 09.00. Da kommer et lass med ti paller og 800 m2 gress.
Jo flere vi er, jo bedre. I tillegg til å rulle ut gresset, trenger vi at noen går foran og raker.

Fint om dere er klare på hull 13 kl. 09.00, så ordner vi med at alt utstyr er på plass.

Vi må bruke tirsdagen til å legge en plan for videre fremdrift i forhold til kapasitet og tilgang på dere som stiller på dugnaden.
Det har tidligere blitt ytret ønske om (og lovnad fra klubben) om å også ha dugnader i helgen, slik at dere som er i jobb også får bidratt.
Vi ser ann fremdriften nå og tenker at vi må "smi mens jernet er varmt" og dra nytte av fortsatt tørt og fint vær.

Hvis det ikke blir helgedugnad i denne omgangen, kommer vi til å ha det ved en senere anledning når vi trenger hjelp til annen jobb.

Denne saken oppdateres fortløpende når vi er i gang, slik at alle skal kunne få med seg hvilke dager vi trenger hjelp. Vi regner med at vi kommer til å bruke 2-4 dager på å legge alt gresset, som sagt avhengig av hvor mange som stiller opp.


Gammel tekst:
På grunn av fellesferie hos gressleverandøren samt forarbeider vil jobben med å legge ferdiggresset starte litt ut i august. Hvis alt går etter planen, er siste halvdel av august til starten av september, den aktuelle perioden for legging av ferdiggresset.

Det er en stor dugnadsjobb som må til. Og det må gjøres over flere dager, både hverdager og i weekenden. Fordi det er upraktisk når alt for mange «trår oppå hverandre», kan ikke for mange delta ad gangen. Omkring ti personer per dag tror vi er passe.

Vi ønsker tilbakemelding snarest om hvem som har mulighet og lyst til å delta, og om det passer best hverdag eller helg.

Vi er fullt klar over at det er vanskelig å binde seg til å delta før man kjenner de eksakte datoene, så tilbakemeldingene er selvfølgelig ikke forpliktende. Men dersom det ikke melder seg nok interesserte må vi vurdere å kutte ut ferdiggresset. Da blir det såing av gressfrø. Da vil hull 13 tidligst kunne brukes som par 5 til sommeren 2022.

Noen stikkord hvordan fairway blir seende ut:  
  • Veien på høyre side vil beholdes ett til to år fram i tid, deretter vil den bli fyllt over og fairway vil bli utvidet over veien
  • Det blir etablert en smal stripe med klippet rough langs med veien for å hindre baller å trille ut på veien
  • OB vil (som tidligere varslet) bli flyttet til veikant
  • Fyllmassen i «bukta» på høyre side av veien blir liggende (deponert) der for senere å bli benyttet når veien skal fylles over
  • Ferdiggresset vil legges opp mot fjellet på venstre side, bortsett fra et belte på en til to meter som vil bli sådd. Her vil det bli klippet rough.
  • Noen kummer blir hevet, det dreneres og utvidet vanningsanlegg monteres.

Målet er at hull 13 skal framstå som et spennende, velstelt og innbydende til sesongstart neste år. Og om vi får gått noen runder på den nye fairwayen før vi avslutter sesongen er det en ekstra bonus....

Vi håper du har anledning til å bidra en dag eller to i august! Gi en tilbakemelding til: line@skjeberggk.no