skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Covid 19 og golfbanen - oppdatert 26. mars

Covid 19 og golfbanen - oppdatert 26. mars

Etter anbefaling fra Norges Golfforbund, er golfbanen med tilhørende treningsfasiliteter, stengt.

Oppdatert informasjon 26. mars:
Myndighetene har videreført tiltakene mot koronaviruset og forlenget bl.a. forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m 13. april.
Skjeberg Golfklubb følger anbefalingene gitt av Norges Golfforbund, FIH og myndighetene.

Situasjonen vi er oppe i nå, er ekstraordinær. Alle deler av samfunnet vårt er påvirket og uvissheten er krevende for mange.
Vi følger anbefalingene fra NGF og NIF og forholder oss lojale mot disse. 

Norges Golfforbund har opprettet en beredsskapsstab bestående av representanter fra særorganisasjonenene GAF (administrativt ansatte) og NGA (greenkeepere). Jeg som daglig leder i Skjeberg, er med i denne staben. Vi har daglige møter der det jobbes med påvirkningsarbeid inn mot NIF og Folkehelseinstituttet for bransjen samlet. Vår største jobb er å få åpnet anleggene våre, med restriksjoner etter nøye risikovurderinger. Vi mener at situasjonen krever samhold og solidaritet rundt retningslinjer for hvordan vi kan tilby ikke-organisert aktivitet som ikke vil medføre økt risiko for smitte, ved bruk av anleggene våre.

Vi opplever at golfforbundet er offensive og at det jobbes veldig bra på vegne av alle landets golfklubber.
Vi håper også at dere som medlemmer er tålmodige og har forståelse for at avgjørelsen for å åpne vårt anlegg, ikke tas av oss som klubb, men blir tatt i samhold med resten av golf Norge.

Foreløpig er det 26. mars som er neste dato der det eventuelt kan gis føringer for den nærmeste tiden. Vi vil gjøre vårt for å informere dere så godt vi kan i tiden fremover. Golfforbundet sender også ut nyheter nesten daglig i NGF Nytt, nyhhetsmailen kan du få direkte til din mail ved å abonnere på den.

Vi håper vi snart kan ønske alle medlemmer velkommen til nok en sesong, en sesong som vil kreve litt mer av hver og en av oss.

På vegne av ansatte og styret i Skjeberg Golfklubb
Line Berg