skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Banestandard 2017

Banestandard 2017

Prioriterte oppgaver for banemannskapet vedtatt på medlemsmøte 26. januar i år. Målet er en kontinuerlig forbedring av banen.