skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
HULL9

9 - Skjebergdalen
 

Kirkested og område i gamle Skjeberg kommune. Området het i gammel tid Vedalr (helligdom). Dette mer enn antyder at det har ligget et hedensk hov eller horg i området, men ingen vet hvor.  I 1911 ble Skjebergdalen kapell innviet, etter stort engasjement fra områdets beboere, med innsamlinger og dugnader. Kapellet kostet 8500 kr den gang. Skog- og landbruk er hovednæringsveiene.
 

Aktuelle sider

St. Olav

Ingedal

Isesjø

Hævingen Gård

Alvim

Storedal

Pæddekummen

Raryggen

Varteig

Borgarsyssel

Fenrisulven

Midgardsormen

Loke

Ullerøy

Glomma

Glengshølen

Borgenhaugen