skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
HULL7

7 - Pæddekummen


I 1567 brant Sarpsborg by, og kongen besluttet å flytte byen til nåværende Fredrikstad. Det skulle gå mer enn to hundre år før det igjen var grunnlag for et bysamfunn i Sarpsborg. Havna i Pæddekummen i Sandesund la grunnlaget for at byen kunne gjenreises etter napoleonskrigene på 1800-tallet. Historikere mener at området fra Pæddekummen til oppunder Sarpsfossen er stedet for det første bysamfunnet. Dette kaltes Bodene, og lå under Alvimgårdene (se hull 5). Her har man også i ”alle tider” krysset Glomma, og det har vært fergetrafikk her fra middelalderen til moderne tid.
 

Aktuelle sider

St. Olav

Ingedal

Isesjø

Hævingen Gård

Alvim

Storedal

Raryggen

Skjebergdalen

Varteig

Borgarsyssel

Fenrisulven

Midgardsormen

Loke

Ullerøy

Glomma

Glengshølen

Borgenhaugen