skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
HULL11

17 - Glengshølen


Glengshølen er en bukt av Glomma, like nedenfor Sarpsborg Jernbanestasjon. På tidlig 1800 –tallet besto Sarpsborg av tre adskilte deler, Sannesund i sør, området ved Borregaard og fossen (Gamlebyen) og Gleng innerst i Glengshølen. Bydelene vokste etter hvert sammen. I starten var Gleng en liten klynge med fattigslige hus. Bøndene nordfra brukte ofte dampbåten ”Krabben” som transportmiddel da de hadde ærend i byen. Den la til i Glengshølen. På vestsiden av Glengshølen lå i mange år Asbjørnsensaga, et stort sagbruk som var i drift langt innpå 1950- tallet.
 

Aktuelle sider

St. Olav

Ingedal

Isesjø

Hævingen Gård

Alvim

Storedal

Pæddekummen

Raryggen

Skjebergdalen

Varteig

Borgarsyssel

Fenrisulven

Midgardsormen

Loke

Ullerøy

Glomma

Borgenhaugen