skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

HULL11

17 - Glengshølen


Glengshølen er en bukt av Glomma, like nedenfor Sarpsborg Jernbanestasjon. På tidlig 1800 –tallet besto Sarpsborg av tre adskilte deler, Sannesund i sør, området ved Borregaard og fossen (Gamlebyen) og Gleng innerst i Glengshølen. Bydelene vokste etter hvert sammen. I starten var Gleng en liten klynge med fattigslige hus. Bøndene nordfra brukte ofte dampbåten ”Krabben” som transportmiddel da de hadde ærend i byen. Den la til i Glengshølen. På vestsiden av Glengshølen lå i mange år Asbjørnsensaga, et stort sagbruk som var i drift langt innpå 1950- tallet.
 

Aktuelle sider

St. Olav

Ingedal

Isesjø

Hævingen Gård

Alvim

Storedal

Pæddekummen

Raryggen

Skjebergdalen

Varteig

Borgarsyssel

Fenrisulven

Midgardsormen

Loke

Ullerøy

Glomma

Borgenhaugen

69 13 91 00
BLI MEDLEM
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Borgenhaugen
Søk på siden