skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

HULL18

11 - Borgarsyssel
 

Borgarsyssel, eller norrønt Borgarsysla, var et syssel (forvaltningsområde innført på 1100- tallet av Kong Sverre) omtrent som Østfold i dag. Borgarsyssel ble ledet av en sysselmann. Denne styrte sysselet på vegne av Kongen. Etter hvert fikk sysselmannen tittelen Lensmann eller Lensherre. Borgarsyssel Museum, som ligger i Sarpsborg er Østfolds Hovedmuseum og  en del av Østfold Fylkesmuseum.
 

Aktuelle sider

St. Olav

Ingedal

Isesjø

Hævingen Gård

Alvim

Storedal

Pæddekummen

Raryggen

Skjebergdalen

Varteig

Fenrisulven

Midgardsormen

Loke

Ullerøy

Glomma

Glengshølen

Borgenhaugen