skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Private golfbiler

Reglement for bruk av private golfbiler

Reglement for bruk av private golfbiler på Skjeberg Golfklubb​

  1. Private golfbiler tillates brukt på Skjeberg Golfklubbs bane og område under følgende forutsetninger:Bruk av privat golfbil tillates ikke uten at eier selv er tilstede. Golfbilen kan ikke lånes eller leies ut til andre. Som eier regnes eier og medlemmer av eiers nære familie.
  2. Eier plikter å følge samme retningslinjer og pålegg/forbud som de som gjelder for klubbens egne golfbiler, se "Regler for leie av golfbiler på Skjeberg Golfklubb". Eier skal forsikre seg om at det ikke er begrensninger eller forbud mot bruk, f eks på grunn av vann på banen, før runden starter. 
  3. All kjøring med private golfbiler golfbiler på Skjeberg Golfklubbs bane og område skjer for eiers ansvar og risiko.
  4. For bruk av privat golfbil skal det betales en avgift på kr 150 per dag eller kr 1.500 per sesong. 
Unntak: Klubbens medlemmer som var eier av golfbil før årsskiftet 2014/15 kan bruke disse uten avgift i forbindelse med golfspill for seg selv og medlemmets nære familie. Bilene skal ikke lånes/leies ut til andre.  
Tillatelsen gjelder de biler som vari medlemmets eie i 2014. For biler anskaffet etter 1. Januar 2015 gjelder samme relgement som for øvrige medlemmer.​
        
         5. Private golfbiler kan ikke påregnes lagret eller parkert på Skjeberg Golfklubbs område. 

Styret 
Skjeberg Golfklubb
 

 

Greenfee
Veibeskrivelse
Gjestetilbud
Kjære gjest
Golfbil/tralle
Regler golfbiler