skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Kontingent

på Skjeberg Golfklubb

Kontingenten for 2021 ble vedtatt på årsmøtet i mars 2020. Alle medlemskap gir full spillerett, bortsett fra Greenfee-, Fjern- og Passiv medlem. Klubben innførte obligatorisk avtalegiro fra og med 1.1.2017 for alle medlemskategorier bortsett fra Fjern- og Passiv medlemskap.

Årsklassene gjelder det året man fyller år.
Studenter må fremvise gyldig studentbevis.
Greenfeemedlemskap: kr. 100,- rabatt på ordinær greenfee på Skjeberg Golfklubb.

Alle medlemskap er årsmedlemskap, melder du deg ut, må du betale medlemskapet for inneværende år og utmeldelsen effektiveres 31.12 for kommende år.
Melder du deg ut etter en golfsesong for så å melde deg inn igjen før den nye sesongen, vil du motta en faktura på hele årsavgiften samlet.

Utmelding må skje skriftlig og sendes til post@skjeberggk.no

Som medlem på Skjeberg Golfklubb har du stor fleksibilitet i valg av medlemskap.

 

Medlemskategori KontingentSesonggreenfee Borregaard GK
Knøtt 5 til 7 år Kr. 49 pr/mnd
Junior 8-12 år Kr. 83 pr/mnd
Junior 13-19 år Kr. 132 pr/mnd
Eldre Junior 20-25 år Kr. 264 pr/mnd
Prøvemedlem Kr. 349 pr/mnd*
Student Kr. 345 pr/mnd
Hovedmedlem Kr. 433 pr/mnd
Greenfeemedlem Kr. 188 pr/mnd
Fjernmedlemskap (utenfor Østfold) Kr. 1149 pr/år
Passiv Kr. 600 pr/år
Husk at dersom du ønsker å bytte eller avbryte medlemskapet, må det sies opp skriftlig innen 31.12 inneværende år i henhold til klubbens lover.
Administrasjonsavgift og avtalegirotillegg er inkludert i de oppgitte pr/mnd prisene.


*) Alle nye golfere som tar VTG kurs blir prøvemedlemmer første året. 
    Prøvemedlemskapet gir fritt spill på både Skjeberg GK og Borregaard GK i 2021.
    Prøvemedlemskapet betinger at du ikke har vært medlem i Skjeberg GK eller Borregaard GK de siste fire årene.
    Første avdrag for prøvemedlemmer kommer i april 2021.
 
Veien til golf
Innmelding
Avtalegiro
Spill Gratis
Utmelding