skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Tirsdager er dugnadsdag

Tirsdager er dugnadsdag

Banegruppa med Oddvar i spissen møtes hver tirsdag til dugnad.

Lista over utbedringer og vedlikehold på bane og anlegg er lang.
Men den blir litt kortere når dugnadsgjengen hjelper til.

Tirsdager er dugnadsdagen der gruppa møtes og jobber.
Ønsker du være med i denne arbeidsomme og sosiale gjengen - ta kontakt med Oddvar på telefon 915 16 179.