skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Vellykket seniorkveld

Vellykket seniorkveld

Det ble et meget vellykket møte på klubbhuset 11. april, med ca 50 seniorer tilstede.

Først møte for NSG Klubbkontakter i regionen og andre interesserte, deretter for seniorer i Skjeberg GK, med informasjon om turneringer og arrangement i ØSG, NSG, planlagte aktiviteter og trening.

Sist - men ikke minst et forrykende morsomt og inspirerende foredrag av Espen Olafsen og “Dr Følsomlien” - Lykkepille uten bivirkninger med innslag fra “Will-i-Røret” Vi ser frem til en aktiv og flott sesong med mange seniorer i aktivitet!