skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Vanningsanlegget er oppgradert

Vanningsanlegget er oppgradert

Slik ser det ut når vi har tatt opp deler av et 30 år gammelt vanningsanlegg.

På sensommer/høst har jobben med å oppgradere store deler av vanningsanlegget blitt utført av S48. Det har blitt lagt nye kabler, spredere og ventiler er byttet og nye bokser har erstattet de gamle. I tillegg er data- og styringssystemer byttet ut, og vi har nå fått et moderne og pålitelig system.