skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Styret informerer

Styret informerer

Styret ved styreleder Einar Evensen informerer om aktuelle ting.

I styremøtet den 20. oktober ble vedtatt saker som får betydning for klubben framover. Her gjengis de viktigste.
 
I medlemsmøtet som er planlagt den 24. november vil det bli anledning til å stille spørsmål om disse. Hovedsaken på medlemsmøtet vil være info om planen for vedlikehold og utvikling av banen.
 
Økonomi
Det ligger an til et nytt meget godt år for klubben. Det er god kontroll på utgiftene og inntektene er godt over budsjett.
 
Investeringer
Følgende er status nå:
 
Hull 13:
Prosjektet vil ikke være fullført før i 2022 når veien er fylt igjen og det er lagt gress på dette området. Kostnadene er under kontroll.
Parkeringsplassen:
Kommunen har ikke mulighet til å delta økonomisk i prosjektet, og man går ikke videre med dette i år. 
Tilbygg til klubbhuset:
Dette er vedtatt tidligere, men økte priser på bygningmaterialer har krevd ny styrebehandling. Tilbud fra JMR Bygg på kr. 250 000 inkl. MVA er akseptert. 

Styret har vedtatt å kjøpe inn nytt sikkerhetsnett til høyre side av rangen. Kostnad kr. 200 000. Her kan vi regne med 30% refusjon fra NGF.
 
Det er vedtatt å anskaffe nye maskiner:
Områdeklipper Toro Reelmaster leases verdi for kr. 82 000/år.
Liten klipper Toro Z Master kjøpes kr. 132 000.
Arbeidsbil Toro Workman HDX- D 4WD kjøpes kr. 512 000.
Rangeplukker Kioti 4x4 med bur kjøpes kr. 237 000. 
Prisene er inkludert MVA. Det er grunn til å tro at regjeringen vil få flertall for at investeringer i ideelle organisasjoner (som idretten) vil blir fritatt MVA.
  
Styret vil utarbeide prosjektplaner for større baneutviklingsprosjekter:
Nytt teested hull 3
Forbedrede greener hull 6 og 8.
Disse prosjektene er såpass store at styret ønsker å søke om delfinansiering med spillemidler (såkalte tippemidler). Dette kommer i tillegg til utviklingsplanen for bane, som det vil bli gitt info om på medlemsmøtet. Endelig vedtak vil bli fattet når kostnadskalkylene foreligger.
 
Kroa
Styret og kroa ved Turid er enige om å avslutte samarbeidet fra årsskiftet. Styret takker for samarbeidet og ønsker Turid lykke til videre.

Tiltak for å øke kvinneandelen i SGK 
Vår andel kvinnelige medlemmer er på mellom 18 og 19 prosent av medlemsmassen. Styret mener det er alt for lavt, (selv om vi ligger ca. på snittet for resten av landet) og ønsker gode innspill på hva som kan gjøres.