skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Skjeberg Golfklubb - klubben i ditt hjerte?

Skjeberg Golfklubb - klubben i ditt hjerte?

Lørdag 7. januar var 25 medlemmer samlet i klubbhuset for å diskutere ideer og tiltak for videreutvikling av klubben.

Brainstormingsmøte 7. januar 
25 medlemmer satt av store deler av lørdagen til å jobbe fram ideer og forslag for å fremme medlemsvekst og utvikling av golfklubben. Mange gode ideer kom på bordet og det jobbes nå med å velge ut de som vi mener er mest aktuelle og gjennomførbare for så å konkretisere hvordan det skal gjøres og hvilke kostnader det eventuelt medfører.
Engasjementet var og er stort hos dere "ambassadør medlemmer" som stiller opp og bidrar med stort og smått for klubben, og klubben er helt avhegig av å ha medlemmer som dere. Det er masse god og forskjellig kunnskap som kommer til overflaten i et slikt forum og den røde tråden er at alle å bidra til at Skjeberg Golfklubb blir enda mer attraktiv for medlemmer og gjester og at flere oppdager gleden ved å spille golf.

Medlemsmøte om banen 26. januar kl.18.00:
Dette vil være et åpent møte der forslag til hvordan gjøre banen bedre tas i mot. Vi ønsker et konstruktivt møte der det er rom for å lufte ideer om hva som bør prioriteres, ønsker, ris og ros. Runar, daglig leder og styreleder vil være tilstede. 
Har du meninger om banen som vi bør høre, håper vi at du setter av kvelden til dette møtet.