skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Skjeberg får besøk av NGFs Helsetour

Skjeberg får besøk av NGFs Helsetour

Onsdag 13. juni kommer NGF med president Marit Wiig og deres Helsetour 2018 på besøk til oss.

Helsetour 2018 er et prosjekt for å fremme helseaspektet ved golfsporten. Prosjektet har blandt annet som mål å skape større forståelse for golf og helse og hjelpe til med dialog med de som kummunalt jobber med folkehelseaspektet.

Vi gleder oss til å ta i mot Helsetour og ser frem i mot en dialog med Sarpsborg kommune om hvordan vi som klubb og golf som idrett kan bidra til bedre folkehelse.
Du kan lese mer om prosjektet her:https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi/helse-tour