skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Rapport fra møte i seniorgruppa

Rapport fra møte i seniorgruppa

Det møtte ca. 30 seniorer til dette møte hvor hensikten var å få flere aktiviteter i gang for seniorene i klubben i 2018, og også med håp om at aktiviteten innen Østfold Seniorgolf (ØSG) kan bli mer attraktiv for våre spillere.

Videre er det et mål å få opp en Seniorkomite med «fullt» mannskap som kan styre, og som nevnt, aktivere seniorene.

Vi må forsøke å styrke deltakelsen i ØSG’s lagkonkurranser.  Åtte til ti spillere bør gi klarsignal om deltakelse.  Uttakskonkurranser til hver lagkonkurranse er et aktuelt foretak. Dette er en nødvendighet dersom vi skal hevde oss i konkurransen med klubbene i Østfold.

Under møtet kom det fram at seniorgruppa bør arbeide for en senior-dag på klubben der trening, og helst med kyndig instruksjon (pro) kan være tilstede.  Videre framkom det ønske om flere sosiale tiltak.  Det ble også presisert at vi bør bli mer inkluderende sett opp mot nye medlemmer.  Dette er svært viktig da vi alle er interesserte i flere aktive seniorer.

Etter at Eric Aldridge ble borte har det ikke vært noen leder av seniorkomiteen.  Noe av hensikten med møtet var å finne medlemmer som er interesserte, og villige, til å ta i et tak for klubben.  Fire av de tilstedeværende var villige til å gå inn i en valgkomite for i den hensikt å finne villige til styret i seniorkomiteen.  Fra «den gamle» seniorkomiteen er flg. villige til å fortsette:

Svein Moen - kasserer.
Ragnhild Lindbeck - sekretær. 
Ragnar Svartdahl - data. 
Henning Nøkleby - data
Aage G. Halvorsen - data.

De fire som danner valgkomite er: Jon Langsholt, Tor Heier, Ragnar Svartdahl og Signe Høstbjør.

Vi trenger også en ny leder for NSG, såkalt Klubb-Kaptein (KK).  Det vites ikke om Cato Lauritzen vil fortsette som lagleder for herrelagene i NSG-serier.  Signe Høstbjør fortsetter som lagleder for damelagene.

Vi retter også en takk til golfklubbens leder, Einar Evensen, for all den info han ga oss under møtet.
Da gjenstår det bare å ønske hverandre lykke til med sesongen som er i emning.  La oss håpe at valgkomiteen får en grei oppgave i tiden framover slik at vi får en god fungerende seniorkomite.
 
Thore D. Olseng