skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Oppgradering av rangen

Oppgradering av rangen

På medlemsmøtet etter årsmøtet informerte klubben om planer om å oppgradere rangen.

Planene som foreligger inkluderer å støpe en betongplate under utslagsmattene. Dette arbeidet får vi dessverre ikke startet før uka etter påske grunnet tele. I tillegg skal det settes opp et nytt overbygg slik at vi får totalt ni matter under tak. Det gamle overbygget ved ballmaskinen er borte og vi gleder oss til å få på plass et nytt.

Det planlegges også for å planere ut gresset i forkant av mattene slik at vi kan få et fint område til gressrange.

Dette prosjektet finansieres av sponsorer og skal gjennomføres på dugnad. Tidsperspektivet hvis været er på vår side, er at betongplaten er ferdig i månedsskifte april/mai.
For alle som vil benytte seg av rangen når snøen går, skal vi gjøre vårt beste for å få til gode løsninger i byggeperioden. Vi håper at dere medlemmer vil oppleve at rangen får et skikkelig løft og er tålmodige mens oppgraderingen pågår.

Vi har mange medlemmer som bidrar med stort og smått i klubben vår, som gjør at vi får gjort ting vi ellers ikke hadde fått gjort. I dette prosjektet er det i hovedsak fire fine folk som gjør dette mulig. Lasse, Thomas og Fredrik i J.I Bygg sammen med Kjell Arne, dette hadde ikke gått uten dere. Samtidig vil vi takke alle som leverer materialer og som stiller med arbeidskraft.