skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Medlemsinfo mai

Medlemsinfo mai

Styret informerer om aktuelle temaer som blant annet oppgradering av parkeringsplassen og progresjonen rundt arbeidet på hull 13.

Hull 13 – hva skjer?
Jordmassene som er lagret på fairway 13 har helt til nå vært fulle av is. Enda kan det være is i bakken under massene. Vi er avhengige av værforhold, at maskinpark er tilgjengelig, legging av vanningsanlegg osv. Det legges opp til planering av massene og forberedelse til legging av ferdiggress i juni. Deretter skal det legges ferdiggress. MERK: stort behov for frivillige til DUGNAD. Samtidig er planen å bygge og så gress på nytt teested 49/53. Midlertidig matteutslag må etableres.

Asfaltering/utvidelse av parkeringsplass
Parkeringsplassen har for liten kapasitet på dager med stort besøk. Med en positiv økning i medlemstallet, flere gjestespillere og en meget stor økning i antallet turgåere som benytter plassen, er det særlig i weekendene lettere parkeringskaos med parkering i veikantene og på bobilparkeringen.
 
Parkeringen ligger på kommunens eiendom. Plassen, og området nord for denne, er regulert til «framtidig idrettsformål». Det er klubben som har anlagt plassen, men den inngår ikke i festeavtalen for golfområdet. Parkeringsplassen er opprinnelig ment å betjene besøkene til «Hevingen Fritidspark», som området het da klubben ble etablert. Her skulle det etableres hotell, tennisbaner mv.
 
Plassen framstår definitivt ikke som spesielt vakker, med betonggriser, kjettinger og ugress av forskjellig sort. Klubben rydder jevnlig området, mens kommunen har det øvrige vedlikeholdsansvaret.
 
Det er derfor stort behov for en utvidelse av parkeringen. Styret har vedtatt å kartlegge kostnadene ved å utvide og asfaltere plassen. Styret forutsetter at grunneier (kommunen) er villig til å ta sin del av kostnadene.

Litt av hvert

Økonomi
Klubbens økonomi så langt er god. Det er kontroll på kostnadene og inntektene er på samme nivå som i fjor.

Nye medlemmer
Medlemstallet har akkurat passert 900!

Banen
Et dugnadslag er i full gang med å drenere bløte områder på banen, slik som årsmøtet vedtok. En spesialmaskin som graver grøfter leies inn til formålet. Bunkeren på hull 14 er fylt igjen og det er lagt ferdiggress. Bunkeren på hull 1 vil bli ferdigstilt når sanden blir tørrere. I løpet av vinteren er det utført et enestående stykke arbeid med å rydde trær og kratt på området. Alle bunkerne har fått ny sand.

Banegruppa har foreslått at det etableres en tiltaksplan for utvikling av banen. Styret støtter forslaget.

Gruppene
Senior og juniorgruppene har laget tiltaksplaner for sesongen. Dette blir det informert om direkte til gruppene.
Jentegolf
Klubben er med i et prosjekt for å fremme interessen for golf blant jenter. Cathrine Laursen vil holde være ansvarlig for prosjektet.