skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Investeringer og større innkjøp

Investeringer og større innkjøp

For at klubben skal stå best mulig rustet til neste sesong har styret vedtatt følgene innkjøp

Ny pumpe til pumpehuset ved Isesjø.
Pumpen er kritisk for tilførsel av vann til vanningsanlegget. Pumpen er fra tiden da banen ble bygget, og begynner å bli slitt. Dersom den bryter sammen i en tørkeperiode vil det kunne bli kritisk for banekvaliteten før ny pumpe er på plass. Pris ca. kr. 70 000.
 
To nye golfbiler.
Det er stor slitasje på golfbilene, og de dårligste påfører mannskapet vårt mye ekstraarbeid. Biler som stopper på banen er også svært irriterende for de som leier. Vi er berettiget støtte fra NGF og søker også støtte fra kommunen. Pris for begge ca. kr. 140 000.
 
Nytt tak over sitteplasser foran klubbhuset.
Det er et stort behov for flere sitteplasser under tak foran klubbhuset. Alternativet er å kjøpe inn flere store parasoller. Dette er ingen god løsning, og den er ganske kostbar fordi de må skiftes ofte. Oddvar Kjøs har laget tegninger, og vi har oppnådd svært gode rabatter på materialene. Det aller meste av jobben forutsettes gjort ved hjelp av frivillige. Tiltaket gjennomføres til en kostnad av maksimum kr. 100 000.
 
Vedlikehold av bunkere.
Det er mange bunkere som trenger vedlikehold, i tillegg til bunker foran green på 8 og bunker på hull 14 som er vedtatt fjernet. Fairwaybunker på hull 1 har bra sand, men duken stikker opp «over alt». Dette gjør den vanskelig å rake, og den gir et negativt inntrykk til gjestene våre da dette er den første bunkeren som de møter. Bunkerne på hull 3 og 5 er fulle av leire og bør absolutt fornyes. Arbeidet er omfattende, og bunkersand er kostbar. Styret har vedtatt å kjøpe inn to store lass bunkersand ekstra. Da har man mer enn nok sand til å fornye så mange bunkere som man har kapasitet til i vinter. Pris ca. kr. 40 000. Andre kostnader (drenering, pukk mv) tas over driftsbudsjettet.