skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Hilsen fra styret

Hilsen fra styret

En helt enestående sesong er over!

Først kom pandemien
 
I mars vedtok styret et svært dramatisk krisebudsjett hvor inntekter og utgifter ble halvert i forhold til opprinnelig budsjett. Permitteringer av ansatte og stengt bane var harde realiteter. Så, noen dager senere, hadde NGF på en imponerende måte skaffet aksept for at golf var en aktivitet som var mulig å drive med, riktignok med noen spesielle regler. Der gjorde forbundet en stor innsats. Og vi kunne jobbe mot en tidlig åpning. Line deltok i en spesialgruppe i forbundet, og kunne være med på å sikre at coronatitakene var fornuftige og gjennomførbare.
 
Rekordaktivitet
 
Dels fordi mange andre fritidsaktiviteter ble umulige å drive med, dels fordi svenskegrensa ble stengt, opplevde golfnorge en boom uten sidestykke. Norske golfere har spilt mer enn noensinne, og mange nye tok opp golf for første gang. Sånn har det også vært her i klubben, se bare på disse tallene:
 
-       Nye medlemmer: 100 flere enn i fjor på samme tid
-       Spilte runder på banen: ca. 26 000 runder mot ca. 13 000 i fjor.
-       Greenfee: ca. 6 500 runder mot ca. 3 000 i fjor
-       Sesonggreenfee: 240 stk. mot 100 stk. i fjor.
-       Bøtter på rangen: ca. 17 000 i år mot ca. 9 500 i fjor.
 
I tillegg har shopen rekordomsetning og etter at Turid overtok kafeen har hun hatt også hatt mye å gjøre. Dessverre måtte vi avlyse GOSE- turneringen, men utpå sommeren har vi kunnet gjennomføre flere turneringer med god deltakelse.
 
Det har vært krevende
 
Økt aktivitet medfører selvfølgelig økt slitasje, og økte kostnader. Alle medarbeiderne, med Line i spissen, har gjort en stor jobb. Ekstra hyggelig er det å se hvor stort ansvar våre ansatte føler for arbeidsplassen sin. Og medlemmene har gjennomført imponerende mange dugnadstimer. Små og store dugnadsjobber har sørget for at banen har opprettholdt en imponerende kvalitet sesongen igjennom. Bygningene er blitt holdt ved like og sportslige aktiviteter har kunnet gjennomføres.
 
Bare godord fra gjestene
 
Våre gjester er fulle av lovord. Banen får skryt, og «alle» er imponert over mottagelsen man får, både av medlemmer og ansatte. Takk til alle!
 
Nå er sesongen over. Neste sesong planlegges, og vi er i gang med å vedlikeholde anlegg og bygninger. Dette er et omfattende arbeid, og vi håper mange vil hjelpe til også i år.
 
Hilsen styret