skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Banestatus juni

Banestatus juni

Det kommer hele tiden spørsmål og innspill om banen. Det setter vi pris på. Selvom vi er svært stolte av hvordan banen fremstår i disse dager, kan det alltid bli enda bedre. Her kan du lese litt om banestatus i juni.

Rydding på hull 7:
Det har vært et ønske fra medlemmene om å få ryddet kratt og trær mellom tee og vannet. For å etterkomme ønsket ble det torsdag 22. juni invitert til dugnad for å få dette gjort.
Dessverre møtte bare to medlemmer til denne dugnaden. Allikevel klarte de å få kuttet krattet og trærne, men jobben med å få dette fjernet ble selvfølgelig for stor for to mann. Dette blir derfor liggende noen dager, men det inviteres til ny dugnad torsdag 29. juni kl. 09.00 hvor oppgaven blir å kjøre dette bort.

Klipping av rough
På medlemsmøtet i vinter ble det satt en standard på hvordan roughen skal klippes. Det jobber vi etter, men nå gror gresset ekstremt godt, og vi klarer rett og slett ikke å klippe roughen så ofte som vi skulle ønske. Enkelt sagt kunne roughklipperen vært engasjert på fulltid til dette, men det har vi selvsagt ikke mannskap til. Særlig vil roughen kunne oppleves lang på mandager, da vi prioriterer å klippe greenene i helgene.

Semigreen/fringe
Medlemsmøtet vedtok også at det skulle være fringe rundt alle greenene. Tidligere kan det ha vært unntak fra dette (green hull 7), hvor fairway var klippet opp til greenkant. Dette for å få stopp på baller som er i ferd med å rulle over kanten. Nå er det klippet fringe rundt kantene og baller har da ikke samme kanten å stoppe mot. Men det er heller ikke hensikten med en fringe, som er å sikre at det er en mindre forskjell på gresshøyden i kanten av greenen. Det er en stor fordel når ballen skal puttes fra greenkant. Det er ikke aktuelt å redusere greenene ved å trekke fringen inn på green da disse er små nok som de er.

Hastighet på greener
Selv om greenene er små, og enkelte er frustrerte over at ballen ruller av green, er det en gjentakende diskusjon om greenene kan gjøres raskere. Våre greener har en gresstype som gjør at vi aldri vil få super raske greener. Vårt mål er at de skal være like og jevne og måles til ca 8 på stimpmeteren, da har vi ganske raske greener. Greenene klippes kontinuerlig og de rulles så ofte vi har ressurser til. Men når klippehøyden er 3,8 mm og gresset gror opp mot 3 mm om dagen sier det seg selv at vi vil oppleve variasjoner. Vi har forøvrig redusert klippehøyden fra 4 til 3,8 mm denne sesongen for at greenene skal bli raskere.

Ikke glem og lukt på blomstene og å høre på fuglene der ute.

God tur på banen!