skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
-Nye- hull 13

"Nye" hull 13

Det snakkes mye om hull 13.
I denne saken informerer styret om hva som er vedtatt om hvordan hullet kommer til å bli.

Hull 13 skal spilles som et fullverdig par 5 hull

Styret har konkludert:
-       Bakerste teested benyttes både for utslag 49, 53 og 56. 46 spilles fra nåværende fremre teested.
        49 spilles fra framkant av det bakerste teestedet, mens 53 og 56 spilles begge fra bakerste del av teestedet.
-       Fairwayen trekkes tilbake mot dammen, for å etablere nedslagsområde for utslag fra 49, 53 og 56. Det legges ferdiggress også på denne delen av fairwayen.
-       Planlagt nytt teested 49/53 skrinlegges.
-       Det blir OB fra veien på høyre side. Veien beholdes foreløpig.

Sikkerheten viktig
Før det endelige vedtaket har det vært vurdert flere alternativer, og styret har tidligere ment at et nytt teested 53 og 49 til høyre for dagens «røde» teested har vært det beste, ut fra målet om å hindre baller å komme inn på naboenes tomter.
Etter en ny befaring, hvor også representant fra Norges Golfforbund deltok, var konklusjonen klar; ingen av alternativene om å flytte utslagene framover på banen var akseptable. Når man flytter teestedene framover på banen, øker faren for at flere baner kommer «på avveie» til naboene. Dersom dette skjer har klubben aktivt øket denne risikoen, og dermed også klubbens ansvar.

Løsningen blir derfor det motsatte: trekke de tre aktuelle teestedene lengre bakover, og dermed lengre bort fra bebyggelsen. Det vil også bli skilt som forteller hvor langt det er til første bebyggelse, og med en henstilling om at de som slår så langt lar driveren bli i bagen.

Spennende par 5 fra alle utslagssteder
Løsningen innebærer at hull 13 blir et fullverdig par 5 - hull. For de som spiller fra 49 vil hullet spilles ca 40 meter lengre enn hull 9, men fordi det vil bli slopet som et av de vanskeligste hullene vil spillere med omtrent 20 i handicap eller høyere ha 5 slag på å nå greenen. Dermed vil lengden være fullt akseptabel for de som spiller fra dette utslagsstedet. 46 vil bli spilt fra gammelt «rødt» utslagssted.

Muligheter for videre utvidelse bakover
Styret mener også at det er muligheter for å bygge backtee videre bakover, og dette kan også utvikles til at teestedet kan benyttes som nytt backtee for hull 18. Men styret ønsker å dette blir en eventuell sak når man har høstet erfaring med dagens teested.

Økonomi
Løsningen medfører at det må kjøpes en god del mer ferdiggress, men samtidig unngås kostnadene med et nytt teested. Styret mener den valgte løsningen derfor ikke fordyrer prosjektet.