skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

NSG Lag-NM : Retningslinjer for kvalifisering og deltakelse i lag-NM seniorer 2021 - damer

Retningslinjer for
kvalifisering og deltakelse i lag-NM seniorer 2021 -  damer 

  
Antall lag som kan meldes på
Skjeberg GK kan melde på ett lag for damer i 1. divisjon. 
 
Lagenes målsetting
Generelt vil målsettingen være å delta med de spillerne som har prestert best i forkant av
turneringen og som i utgangspunktet er de beste spillerne i klubben.
Damelagets målsetting i 1. divisjon er å beholde plassen i divisjonen.
 
Hvem som kan delta
Alle seniordamer (50+) som har Skjeberg GK som hjemmeklubb og er medlem av Norsk Senior Golf (NSG) kan delta i lag-NM.  Dog må spillerne ha max 23,0 i hcp ved påmeldingsfristen til mesterskapet.
 
Kvalifiseringsrunder/uttak
Som grunnlag for uttak av laget vil de beste resultatene (brutto) sammenlagt oppnådd i 2 NSG-turneringer (pr ultimo juni 2021) og hvorav minst 1 turnering skal være spilt på en 18-hulls bane.
OoM beregnes ut fra en beregnet score på 40 poeng ved å spille banenes par.  For hvert slag over/under banenes par trekkes /legges til 1 slag.
Uttaket kan i tillegg bygge på skjønn og 1 wild-card kan benyttes pr. lag.
 
Ansvar for uttak
Løpende registrering av score for spillere og uttak av laget er KK og laglederes  ansvar. Resultatene av uttakene kunngjøres straks siste kvalifiseringsrunde er spilt og spillerne skal få beskjed i god tid før mesterskapet.
Uttaket er endelig og kan ikke påankes.
 
Retningslinjer for refusjon av utlegg
Det tas sikte på at deltakerne får dekket startavgift inkl. greenfee av klubben.
 
Representasjon av laget
De som representerer klubben i lag-NM bør uniformeres etter retningslinjer vedtatt av seniorkomiteen/klubben.
 
 

 

Retningslinjer for kvalifisering og deltakelse i lag-NM seniorer 2021 - herrer

 

Retningslinjer for
kvalifisering og deltakelse i NSG lag-NM seniorer 2021 - herrer


Antall lag som kan meldes på
Skjeberg GK kan melde på to herrelag – ett lag i 1. divisjon og ett lag i 3. divisjon.

Lagenes målsetting
Generelt vil målsettingen være å delta med de spillerne som har prestert best i forkant av turneringen og som i utgangspunktet er de beste spillerne i klubben.
Herrelagets målsetting i 1. divisjon:

• å beholde plassen i 1. divisjon neste år. Herrelagets målsetting i 3. Divisjon:

• opprykk til i 2. divisjon neste år.

Hvem som kan delta
Alle seniorer (50+) som har Skjeberg GK som hjemmeklubb og er medlem av Norsk Senior Golf (NSG) kan delta i lag-NM. Dog må spillerne ha følgende max-hcp:

11,9 for laget i 1. divisjon

19,9 for laget i 3. divisjon ved påmeldingsfristen til mesterskapet.

Kvalifiseringsrunder/uttak
For laget i 1. divisjon:
Som grunnlag for uttak av laget vil de beste resultatene (brutto) sammenlagt oppnådd i 3 NSG- turneringer på 18-hulls bane (pr. ultimo juni 2021).
For laget i 3. divisjon:
Som grunnlag for uttak av laget vil de beste resultatene (brutto) sammenlagt oppnådd i 4 NSG- turneringer (pr. ultimo juni 2021), hvorav 2 turnering skal være spilt på en 18-hulls bane.

Endelig dato settes når vi kjenner påmeldingsfrist for deltagelse i lag-NM.

Spillerne står fritt å velge omfang og hvilke NSG-turneringer som prioriteres innen fastsatt frist. OoM beregnes ut fra en beregnet score på 40 poeng ved å spille banenes par. For hvert slag over/under banenes par trekkes /legges til 1 slag.
Uttaket kan i tillegg bygge på skjønn og 1 wild-card kan benyttes pr. lag.

Ansvar for uttak
Løpende registrering av score for spillere og uttak av begge lagene er KK og laglederes ansvar. Resultatene av uttakene kunngjøres straks siste kvalifiseringsrunde er spilt og spillerne skal få beskjed i god tid før mesterskapet.
Uttaket er endelig og kan ikke påankes.

Retningslinjer for refusjon av utlegg
Det tas sikte på at deltakerne får dekket startavgift inkl. greenfee av klubben.

Representasjon av laget
De som representerer klubben i lag-NM skal uniformeres etter retningslinjer vedtatt av senior- komiteen/klubben.

 

Østfold Seniorgolf
Norsk SeniorGolf
Lagturnering (ØSG)
Del sosialt: