skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

NSG Lag-NM : Retningslinjer for kvalifisering og deltakelse i lag-NM seniorer 2019 - damer

Antall lag som kan meldes på

Skjeberg GK kan melde på ett lag for damer i 1. divisjon. 
 

Lagenes målsetting

Generelt vil målsettingen være å delta med de spillerne som har prestert best i forkant av
turneringen og som i utgangspunktet er de beste spillerne i klubben.
Damelagets målsetting i 1. divisjon er å beholde plassen i divisjonen
 

Hvem som kan delta

Alle seniordamer (50+) som har Skjeberg GK som hjemmeklubb og er medlem av Norsk Senior Golf (NSG) kan delta i lag-NM.  Dog må spillerne ha max 29,9 i hcp ved påmeldingsfristen til mesterskapet.
 

Kvalifiseringsrunder/uttak

Som grunnlag for uttak av laget vil de beste resultatene (brutto) sammenlagt oppnådd i 2 NSG-turneringer pr. 22/6-2018 og hvorav minst 1 turnering skal være spilt på en 18-hulls bane.
OoM beregnes ut fra en beregnet score på 40 poeng ved å spille banenes par.  For hvert slag over/under banenes par trekkes /legges til 1 slag.
Uttaket kan i tillegg bygge på skjønn og 1 wild-card kan benyttes pr. lag.
 

Ansvar for uttak

Løpende registrering av score for spillere og uttak av laget er seniorkomiteens leder og KK /laglederes  ansvar. Resultatene av uttakene kunngjøres straks siste kvalifiseringsrunde er spilt og spillerne skal få beskjed i god tid før mesterskapet.
Uttaket er endelig og kan ikke påankes.
 

Retningslinjer for refusjon av utlegg

Det tas sikte på at deltakerne får dekket startavgift inkl. greenfee av klubben.
 

Representasjon av laget

De som representerer klubben i lag-NM bør uniformeres etter retningslinjer vedtatt av seniorkomiteen/klubben.
 

 

Retningslinjer for kvalifisering og deltakelse i lag-NM seniorer 2019 - herrer

Antall lag som kan meldes på

Skjeberg GK kan melde på to herrelag – ett lag i 2. divisjon og ett lag i 3. divisjon. 
 

Lagenes målsetting

Generelt vil målsettingen være å delta med de spillerne som har prestert best i forkant av
turneringen og som i utgangspunktet er de beste spillerne i klubben.

Herrelagets målsetting i 2. divisjon:
  • å bli blant de fire beste slik at laget rykker opp i 1. divisjon neste år.

Herrelagets målsetting i 3. Divisjon:
  • å bli blant de fire beste slik at laget rykker opp i 2. divisjon neste år 


Hvem som kan delta

Alle seniorer (50+) som har Skjeberg GK som hjemmeklubb og er medlem av Norsk Senior
Golf (NSG) kan delta i lag-NM.  Dog må spillerne ha følgende max-hcp:
  • 11,9 for 1.laget herrer
  • 19,9 for 2.laget herrer
ved påmeldingsfristen til mesterskapet.
 

Kvalifiseringsrunder/uttak

For 1. laget:
Som grunnlag for uttak av laget vil de beste resultatene (brutto) sammenlagt oppnådd i 3 NSG-turneringer på 18-hulls bane (pr. 22/6 -2018).
For 2. laget:
Som grunnlag for uttak av laget vil de beste resultatene (brutto) sammenlagt oppnådd i 2 NSG-turneringer pr. 22/6-2018 hvorav 1 turnering skal være spilt på en 18-hulls bane.
 
Spillerne står fritt å velge omfang og hvilke NSG-turneringer som prioriteres innen fastsatt frist.
OoM beregnes ut fra en beregnet score på 40 poeng ved å spille banenes par.  For hvert slag over/under banenes par trekkes /legges til 1 slag.
Uttaket kan i tillegg bygge på skjønn og 1 wild-card kan benyttes pr. lag.
 

Ansvar for uttak

Løpende registrering av score for spillere og uttak av begge lagene er seniorkomiteens leder og KK /laglederes  ansvar. Resultatene av uttakene kunngjøres straks siste kvalifiseringsrunde er spilt og spillerne skal få beskjed i god tid før mesterskapet.
Uttaket er endelig og kan ikke påankes.
 

Retningslinjer for refusjon av utlegg

Det tas sikte på at deltakerne får dekket startavgift inkl. greenfee av klubben.
 

Representasjon av laget

De som representerer klubben i lag-NM bør uniformeres etter retningslinjer vedtatt av senior-
komiteen/klubben.
 

 

Østfold Seniorgolf
Norsk SeniorGolf
Lagturnering (ØSG)
Del sosialt: