skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Trenings- og spilledagbok

Trenings-, spill- og turneringsdagbok for medlemmer i Skjeberg Golfklubb.

Skjeberg Golfklubb har utviklet en trenings og spilledagbok for de som er i organisert trening i klubben. I dagboken kan du registrere alle treningene, notere hva man skal jobbe med videre, hva man hadde fokus på denne treningen osv. Gi deg selv karakter og sett tiden du brukte. Klubbens trener vil kunne følge med på det du registrerer, slik at ved neste trening eller evaluering er det enklere å sette riktig fokus på veien videre.

Ønsker du å bruke dagboken, fyll ut skjema i bunn av siden.

 

Brukernavn
Passord
Skjermbilde%202019-01-09%20kl_%2018_55_08
Alle treningsrunder eller turneringsrunder du registrerer blir lagret og fremstilt på en oversiktlig måte. Du kan når som helst gå inn og se hvordan du utførte rundet og hva du oppsummerte.
Skjermbilde%202019-01-09%20kl_%2019_35_26
Alle registrerte treninger blir grafisk fremstilt, samt at du kan se igjennom hva du trente på og hvordan det gikk.
Skjermbilde%202019-01-09%20kl_%2018_51_39
Alle registrerte treninger blir lagret og fremstilt på en oversiktlig måte.
Skjermbilde%202019-01-09%20kl_%2018_54_56
Viktige data fra alle rundene vises på en enkel måte og du kan sammenligne rundene.
Registrér konto
Navn
E-post
Mobil
Medlemmsnummer
Ønsket passord