skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Valg 2020

Valg 2020

Valg 2020, invitasjon til å komme med forslag på kandidater

Til alle medlemmer av Skjeberg Golfklubb

Årsmøtet i SKGK avholdes februar 2020, og en av sakene på sakslista er valg. Alle som har vært medlem av klubben i minst 1 måned, har fylt 15 år og oppfylt sine medlemsforpliktelser (i de fleste tilfeller betyr det at man har betalt sin medlemskontingent) har forslagsrett, stemmerett og er valgbare.
 
Denne gangen er følgende verv på valg  -  og vi ønsker navn på nye kandidater for neste periode.
 
Styret
Nestleder                                 Sveinung Thunes                                          på valg for 2.år
Styremedlem                           Lasse Holmen                                               på valg for 2 år
Styremedlem                           Karin Åsmul                                                   på valg for 2 år
Varamedlem                            Eva Øverby                                                     på valg for 2 år
 
Kontrollkomité
Medlem                                    Jon Tegneby                                                   på valg for 2 år
                                                                                                         
Valgkomiteen er på valg           Innstilles av styret
 
Til å representere Skjeberg Golfklubb:
 
Golftinget:                                    Styreleder
Utdanningskontakt:                   Sportslig leder
Idrettens kontaktutvalg:           Styreleder
 
 
Forslag på kandidater (det kan gjerne være deg selv) bes sendt til valgkomiteen (se adresse nedenfor) innen 31.1.2020
 
Innkomne forslag på kandidater til valgkomiteen blir videreformidlet til styret som skal innstille overfor årsmøtet når det gjelder denne komiteen. De som ønsker å sende sitt forslag på kandidater til valgkomiteen direkte til styret kan gjøre det.
Øvrige verv er det valgkomiteen som har innstillende myndighet på.
Vi gjør oppmerksom på at vi foreløpig ikke har spurt de sittende tillitsvalgte, som er på valg, om de tar gjenvalg og at foreslåtte kandidater ikke nødvendigvis blir innstilt av valgkomiteen.
 
Fortrinnsvis bør kandidater som foreslås på forhånd ha gitt sin aksept til å stille til valg. Foruten kandidatens navn må også adresse, telefonnummer, fødselsdato, yrke/utdannelse, tidligere verv og andre opplysninger som er spesielt relevante for kandidaturet framkomme. Dersom kandidaten som foreslås ikke er forespurt må det informeres om det. Husk også å oppgi ditt eget navn og adresse/telefonnr./e-post.
 
Vi håper på stort engasjement til beste for Skjeberg GK, og ber der sende forslag til alle tre i valgkomiteen.
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
Valgkomiteen for årsmøtet driftsår 2019:
 
Leder: Reidar Olsen, reidar727@gmail.com, 911 17 167
 
Medlem: Hege J. Lauritzen, hege@starprofilering.no, 481 79 360
 
Medlem: Berit S. Svendsen, beritssvendsen@gmail.com, 415 65 744
 
Varamedlem: Atle Hansen, 478 47 875