skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Saksdokumenter årsmøte 4. mars

Saksdokumenter årsmøte 4. mars

Her finner du saksdokumentene til vårt digitale årsmøte som avholdes torsdag 4. mars.

Spesielle tider krever spesielle løsninger. Tiden vi er inne i begrenser vår mulighet til å møtes fysisk og derfor avholdes årets årsmøte digitalt. Vi håper at mange ønsker å være med i det digitale møterommet. Se sak på hjemmesiden om påmelding og deltagelse.

Her er saksdokumentene:

Dagsorden

Styrets årsberetning

Revisjonsberetningen

Kontrollkomiteens beretning

Årsberetning junior

Årsberetning senior

Årsberetning damer

Årsberetning turnering

Årsberetning bane

Regnskap 2020
Kommentarer til regnskap

Forslag 1 - kontingent 2022

Forslag 2 - ny treningsbunker

Forslag 3 - drenering av fairways

Budsjett 2021
Kommentarer til budsjett

Organisasjonskart

Valgkomiteens innstilling

Styrets innstilling til valgkomite

Valg av styre i seniorgruppa

Valg av styre i juniorgruppa

Årsmøtet er gjennomført og her kan du lese protokollen