skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Restriksjon på sesonggreenfee i 2020

Restriksjon på sesonggreenfee i 2020

I 2020 får du ikke kjøpt sesonggreenfee i Skjeberg GK hvis du har vært medlem her de siste to årene.

I 2018 og 2019 har vi hatt et tilbud om sesonggreenfee til spillere som har lyst til å spille mye på banen vår. Tilbudet har vært at en spiller som har et hovedmedlemskap i en annen klubb som betaler like mye eller mer enn prisen på vårt hovedmedlemskap, kan spille ubegrenset hos oss for kr. 1500,- Dette har vært et tilbud som har blitt tatt godt i mot av greenfee spillere som liker å spille her hos oss.
Viktig å påpeke at dette er ikke en måte å rekruttere medlemmer fra andre klubber på, da tilbudet betinger et fult betalende medlemskap i en annen klubb.

Vi har derimot erfart nå at det er tilfeller der medlemmer hos oss melder seg ut av Skjeberg og inn i en av nabo klubbene, for så å komme tilbake hit å spille ubegrenset mot å betale sesonggreenfee. Dette ønsker vi ikke! Vi som de aller fleste andre golfklubber i Norge er avhengig av å opprettholde et stabilt medlemstall da medlemsinntekten er bærebjelken for å kunne drifte på et visst nivå. Med andre ord, medlemstall og tilhørende inntekt er den viktigste inntekten til klubben.

I 2020 kan du derfor ikke kjøpe sesonggreenfee her om du har vært medlem her de to siste årene, det vil si i 2018 og 2019.