skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Innkalling til årsmøte 4. mars

Innkalling til årsmøte 4. mars

Alle medlemmer innkalles til årsmøte torsdag 4. mars kl. 19.00.
Årsmøtet blir gjennomført digitalt.

Til medlemmene i Skjeberg Golfklubb

Innkalling til årsmøte i Skjeberg Golfklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Skjeberg Golfklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 4. mars kl. 19.00.
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen tirsdag 2. mars kl. 12.00. Trykk her for påmelding. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  
 
Link til det digitale årsmøtet, mottar du på e-post i god tid før møtet. Linken sendes til e-post adressen du oppgir ved påmelding.
 
For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 9. februar til Skjeberg Golfklubb, Postboks 99, 1740 Borgenhaugen eller til line@skjeberggk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Trykk her for mal.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.skjeberggk.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skjeberg Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skjeberg Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skjeberg Golfklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Line Berg kontaktes på line@skjeberggk.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret