skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Hull 13 - hva skjer?

Hull 13 - hva skjer?

Det er nok flere av medlemmene som er nysgjerrige på hva som skjer med hull 13.
Styret har vedtatt å beholde hull 13 som par 5.

Det har vært stor debatt om forsøket på å gjøre om hull 13 til et par fire hull. Styrets vurdering er at entusiasmen for dette er liten blant de fleste medlemmene. Derimot er det mange som er sterke i ønsket om å beholde hullet som par 5. Styret ønsker derfor ikke å gå videre med dette alternativet, og har vedtatt å avlyse medlemsundersøkelsen.

Men det er behov for både å forbedre hullet spillemessig, og å sikre de nærmeste naboene mot baller inn på eiendommene.

I korthet går styrets vedtak ut på følgende:
  • Hull 13 beholdes som par 5.
  • Fairway utvides noe mot venstre ved at fjellknausen på venstre side skrått over for tee 49/46 (i forkant av dammen) sprenges noe ned, fylles ut og såes til. Dette bredder nedslagsfeltet og dermed siktelinjen mot venstre sett fra det bakre utslaget.
  • Det fylles ut og tilsåes ved fjellknausene på venstre side ved hundreogfemtimetersmerket fylles ut slik at en oppnår samme effekten her. I tillegg fjernes en del vegetasjon.
  • Nytt teested 53/49 blir trukket inn til høyre bak nåværende teested, nærmere green 12.
  • Det settes opp «styringsnett» på teestedene slik at grove feilslag i retning av de nærmeste husene på høyre side stoppes i nettet. Det settes også opp tydelig skilt om å rope «fore», og om avstand til bebyggelsen. Styret har vært i dialog med de to nærmeste grunneierne. Disse er positive til endringene, under forutsetning av at sikringsnett og skilt etableres.
  • Dersom det ikke lar seg gjøre å spille hullet som par fem mens anleggsarbeidet pågår, vil hullet bli spilt med provisoriske utslagssteder også neste sesong.