skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Ekstraordinært årsmøte avholdt

Ekstraordinært årsmøte avholdt

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt i klubbhuset torsdag 15. desember.

Forslag til kontingent for 2017 ble enstemmig vedtatt. Vi vil i løpet av kort tid korrigere prisene som i dag ligger på hjemmesiden.
Vi takker for oppmøtet og ønsker ale våre medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt Golfår.