skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Arbeid og oppgraderinger på rangen

Arbeid og oppgraderinger på rangen

Det arbeides med utbedringer på rangen.
Klubben har gjort vesentlige investeringer før kommende sesong.

Det er på dugnad den siste tiden tatt ned trær, busker og kratt på begge sidene av rangen. Det er også fjernet masse lyng og mose som gjør det enklere å plukke baller. I tillegg er det også fylt i jord, som senere skal såes, ute på gresset der det har vært utfordrende å kjøre rangeplukkeren. Noe arbeid gjenstår før vi åpner for sesongen. En stor takk til alle som stiller på dugnad og hjelper til.

Klubben har også gjort flere investeringer i forkant av ny sesong:
  • En 25 meter lang matte som erstatter mattene som ikke ligger under tak.
  • Ballvasker til ballmaskinen
  • 5000 nye rangeballer
  • Nye sikteskilt
Sammen med oppgraderingen gjort av Guttas i 2018 og med gressutslaget som ble sådd i fjor, ønsker vi i år velkommen til et betydelig mer attraktivt treningsfelt.
Vi jobber for å få på plass alt til sesongstart, men tar høyde for at noen av leveransene må gjøres etter at sesongen er i gang.