skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Lokale regler

på Skjeberg Golfklubb

Flyttbare hindringer – Regel 24-1.

-Steiner i bunker.
-Gule, røde og blå merkestaker med eller uten hvit topp.
 

Uflyttbare hindringer – Regel 24-2.

-150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 

Grunn under reparasjon – Regel 25-1.

 • Maurtuer.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter.
 • Fjell i dagen på kortklippet område.
 • Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
 • Området med tuja busker ved treningsgreen mellom hull nr. 10 og hull nr.18: er GUR som det ikke er lov å spille i fra. Hvis spillerens ball ligger i området eller det påvirker spillerens slagstilling eller området for hans planlagte sving, MÅ spilleren ta fritak etter regel 25-1.
 

Plugget ball

 • Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet – se side 127 i regelboken.
 

Hvite merkestaker mellom hull på banen.

 • Hvite merkestaker (utenfor banen) mellom hull 3 og hull 4 gjelder ved spill på hull 3.
 • Hvite merkestaker (utenfor banen) mellom hull 9 og hull 10 gjelder ved spill på hull 9.
 
Ved spill på hull 4 og hull 10 er disse merkestakene uflyttbare hindringer. Regel 24-2.
 

Droppesoner ved vannhindre hull 13 og 14.

Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i vannhinderet bak green på hull 13 eller i sidevannhinderet  venstre side av green på hull 14 kan spilleren; (i) fortsette etter regel 26 eller (ii) som en tilleggsmulighet, med ett straffeslag droppe en ball i droppesonen.
 
Bruk av droppesoner på hull 7, 13 og 14:  Ballen skal ikke droppes om hvis den blir liggende innenfor to køllelengder fra stedet hvor den først traff banen inne i droppesonen selv om den blir liggende nærmere hullet eller utenfor grensene til droppesonen. Se anmerkning under pkt. 8, side 139 i regelboken.
 
Droppesoner på hull 7 for GUR-område bak greenen: Når ballen ligger i eller er mistet i GUR bak greenen, eller spillerens slagstilling, eller planlagte sving blir påvirket av området og spilleren velger fritak etter regel 25-1 eller C , kan spilleren velge å ta fritak på vanlig måte etter regelen eller å droppe en ball i nærmeste droppesone til der ballen ligger eller antas å ligge.
GUR-området er delt i to og merket ca. midt i GUR. Ligger ballen i venstre del av GUR sett i spilleretningen
kan DS 1 (også matte) benyttes. Ligger ballen i høyre del sett i spilleretningen kan droppesone DS 2 benyttes.
Se anmerkning under pkt. 8, side 139 i regelboken. 


Grunn under reparasjon med spilleforbud

Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1.
 

Straff for brudd på lokale regler:

 • Matchspill – Tap av hull
 • Slagspill – To slag. 


Vannhindere

På denne banen er alle vannhindre merket.
       
Rester av grunnmur på venstre side av hull 4 er en integrert del av banen. 

Avstander på denne banen er målt til midten av green.
 

Utstyr for avstandsmåling.

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander; Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.
 

Straff for brudd på regel 14-3

 • Matchspill – Diskvalifikasjon;
 • Slagspill - Diskvalifikasjon 


Banemerking:

 • Utenfor banen: Hvite merker/staker
 • Grunn under reparasjon: Blå staker eller blå staker med hvit topp (med spilleforbud)
 • Vannhindre/ Sidevannhinder: Gule staker eller røde staker
 • Avstandsangivelser på fairway: Hvite – 200m, Gule – 150m, Røde – 100m.
 • Rødmerkede sidevannshinder på hull: 2, 3, 6, 13 og 18 strekker seg fra merkingen og uendelig.

 

Baneguide
Slopetabell
Banestatus
Olavs felle
Golfetikette
Bildearkiv
Hullnavn
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Borgenhaugen
Søk på siden