skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Lokale regler

på Skjeberg Golfklubb

 Utenfor banen (Regel 2-1)

Hvite staker definerer banens grenser.
Anmerkning:
 1. Når utenfor banen defineres av hvite staker eller gjerdestolper gjelder linjen på innsiden av disse staker eller stolper på bakkenivå som banens grenser. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor en slik linje.


Straffeområder  (Regel 17-1)

Straffeområde defineres av røde staker eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.
 
Anmerkning – Droppesoner for straffeområder
Der det finnes droppesoner for straffeområde kan spilleren i) fortsette etter regel 17-1, eller ii) som en tilleggsmulighet, med ett straffeslag, droppe en ball i droppesonen (som er nærmest det punkt hvor den opprinnelige ballen krysset grensen til straffeområdet).
For bestemmelser om dropping og omdropping av en ball i droppesonen regel 14-3c
 

Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (Regel 16-1)

 1. Alle områder som er identifisert med blå merker/staker eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR.
 2. Steinfylte dreneringsgrøfter.
 3. Fjell i dagen på kortklippet område.
 4. Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
 5. Skjøter mellom skåret torv på spillefeltet. Fritak gis kun for ballens leie..
 6. Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR.
 7. Malte avstandsmerker på kortklippet område på spillefeltet, samt malte merker foran og bak puttinggreenen, kun fritak for ballens leie og planlagt sving. 

Grunn under reparasjon med spilleforbud (Regel 16-1f)

Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp.
Fritak skal tas etter regel 16-1f.
 

Flyttbare hindringer (Regel 15-2)

Røde merkestaker samt blå merkestaker med eller uten hvit topp.
 

Uflyttbare hindringer (Regel 16-1)

 1. Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en del av den uflyttbare hindringen og ikke grunn under reparasjon.
 2. 150-metersmerker, teeklosser og avstandsangivelser i fairway
 3. -Hvite merkestaker mellom hull 3 og hull 4 gjelder ved spill på hull 3.Ved spill på andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer.
 4. -Hvite merkestaker mellom hull 9 og hull 10 gjelder ved spill på hull 9.Ved spill på andre hull er disse merkestakene uflyttbare hindringer.
 

Luftledning

Hvis ballen treffer en luftledning på hull 6, hull 8, hull 15, hull 18 eller tilhørende stolpe inkludert festeanordninger som står på banen, skal slaget annulleres og spilleren må spille en ball så nær som mulig fra punktet der den opprinnelige ballen ble spilt i henhold til regel 14 (slå neste slag fra stedet der forrige slag ble slått).


Beskyttelsesnett

Når beskyttelsesnettet på hull 8 påvirker spillet skal regel 16.1 benyttes


Droppesone ved green hull 7
Gjelder som fritaksområde for uspillbar ball ved fjellvegg når regel 19.2c skal benyttes.

Droppesone ved beskyttelsesnett hull 8
Skal benyttes som fritaksområde når regel 16.1 benyttes.

Droppesone ved rødt straffeområde bak green hull 12

Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i straffeområdet), kan spilleren:
(i)               fortsette etter regel 17-1, eller
(ii)              som en tilleggsmulighet, med ett straffeslag, droppe en ball i droppesonen.
 

Utstyr for avstandsmåling (Regel 4-3)

(Spesifiser som passende tekst, f.eks.: I denne turneringen – eller – For alt spill på denne banen, etc.) kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 4-3.
  
Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 4-3).
 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. For påfølgende brudd – Diskvalifikasjon.
Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull.
 

LOKALE BESTEMMELSER

Fritak på motsattside av rødt straffeområde
Når en ball er i rødt straffeområde eller det er kjent eller så godt som sikkert og det antatte punktet der ballen sist krysset grensen til straffeområdet går i ett med banens grense: Spilleren kan ta fritak på motsatt side av straffeområdet, med samme avstand fra hullet.
 

Straffeområder

-Straffeområder som ikke er merket, anses som røde straffeområder + Straffeområder på: Hull 2, Hull 3, Hull 6, Hull 11 og Hull 12 strekker seg fra merkingen og uendelig.
-Området med tuja busker ved treningsgreen mellom hull nr. 10 og hull nr.11: er GUR som det ikke er lov å spille i fra. --Hvis spillerens ball ligger i området eller det påvirker spillerens slagstilling eller området for hans planlagte sving, MÅ spilleren ta fritak etter regel 16-1f.
 
-Rester av grunnmur på venstre side av hull 4 er en integrert del av banen. 
-Avstander på banen er målt til midten av puttinggreenen. 
-Avstandsangivelser på fairway: Hvite – 200m, Gule – 150m, Røde – 100m.       
 
 
T.K. 2021
 

 

Baneguide
Slopetabell
Banestatus
Olavs felle
Golfetikette
Bildearkiv
Hullnavn