skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
hull10

10 - Varteig
 

Kirkested og område nord i Sarpsborg kommune. Egen kommune til 1982, men var en del av Tune kommune til 1861. Navnet Varteig er vanskelig å forklare, men er sannsynligvis svært gammelt. Første del av navnet; var, kan bety varde,  mens teig betyr jordteig. Fram til nyere tid var det betydelig tømmerfløting ved Glennetangen lense på Furuholmen. Inga fra Varteig, kjent fra sagaen som kong Håkon Håkonsons mor, flyktet i januar 1206 fra baglerne som ville drepe sønnen hennes. Flukten gikk til Nidaros. En flokk Birkebeinere gikk på ski fra Lillehammer over fjellet til Østerdalen med den ett år gamle kongssønnen, med baglerne i hælene. Dette er det historiske opphavet til Birkebeinerrennet.
 

Aktuelle sider

St. Olav

Ingedal

Isesjø

Hævingen Gård

Alvim

Storedal

Pæddekummen

Raryggen

Skjebergdalen

Borgarsyssel

Fenrisulven

Midgardsormen

Loke

Ullerøy

Glomma

Glengshølen

Borgenhaugen