skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

HULL15

14 - Loke


Loke var fostersønn av Odin, men hans far var jotnen Fårbaute. Han var vakker og veltalende, men fordi han var både en av æsene og av de destruktive jotnene, ble han betraktet som upålitelig og sleip. Han redder æsene ved flere anledninger, men er til sist den som setter i gang begivenhetene som fører til Ragnarok, verdens undergang. Han var kjent for å opptre i flere slags skikkelser; han er sett i flere ulike dyreskikkelser. På dette tilsynelatende korte par 4 hullet er det et rikt dyreliv. Kanskje det er Loke som skaper trøbbel for golfspillere som satser offensivt  her. Tør du?
 

Aktuelle sider

St. Olav

Ingedal

Isesjø

Hævingen Gård

Alvim

Storedal

Pæddekummen

Raryggen

Skjebergdalen

Varteig

Borgarsyssel

Fenrisulven

Midgardsormen

Ullerøy

Glomma

Glengshølen

Borgenhaugen