skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2
Hull2

2 - Ingedal
 

Sogn i gamle Skjeberg kommune, sørøst ved grensen til Halden kommune. Kirke fra middelalderen, restaurert i 1968 i 1700-talls stil. Navnet kan komme fra gammelt elvenavn ingr, men kan også være avledet av eng, gressmark, eller ing(r) stav eller stang.
 

St. Olav
Isesjø
Hævingen Gård
Alvim
Storedal
Pæddekummen
Raryggen
Skjebergdalen
Varteig
Borgarsyssel
Fenrisulven
Midgardsormen
Loke
Ullerøy
Glomma
Glengshølen
Borgenhaugen