skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

HULL17

16 - Glomma


Glomma, eller Glåma (den bleikblå), Norges største og lengste elv, ca 623 km lang, renner tvers igjennom Sarpsborg. Sarpsfossen deler mellom hovedgårdene Hafslund på skjebergsiden og Borregaard på sarpsborgsiden. Selv om fossen nå er temmet av industri- og kraftutbygging er den et mektig skue i flomtiden, når opp til 3000 kubikkmeter vann passerer per sekund. Elva har helt opp til våre dager vært viktig for transport (se hull 11). Særlig har tømmerfløtingen til Borregaard vært omfattende. Nedenfor fossen er Glomma en viktig transportåre også i dag, som anløpshavn i hovedsak for Borregaard Industries. Elva er fiskerik, og er særlig kjent for stor gjedde fra fossen og nordover.
 

Aktuelle sider

St. Olav

Ingedal

Isesjø

Hævingen Gård

Alvim

Storedal

Pæddekummen

Raryggen

Skjebergdalen

Varteig

Borgarsyssel

Fenrisulven

Midgardsormen

Loke

Ullerøy

Glengshølen

Borgenhaugen