skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Hullnavn

på Skjeberg Golfklubb

Vi har valgt å gi hvert enkelt hull på banen et eget navn. I forbindelse med byens 1000-års jubileum i 2016 gav vi hullene navn etter kjente og historiske steder i vår kommune.

Banekart

Byen er 1000 år i 2016

Sarpsborg feirer tusen år i 2016. Da ble byen grunnlagt av Olav Den Hellige, og Olav preger byen på mange måter selv i dag.  Olavsdagene,  som feires hvert år ved olsoktider, er en allsidig kulturfestival med blant annet historiske spill om Olav. Skjeberg Golfklubb, som feirer tredveårsjubileum samme år, ønsker å bidra til å sette et ekstra fokus på byens spennende historie ved å bringe den inn i en golfrunde, eller på en tur på Hevingen fritidspark.
 

Les mer om hullnavnene

Du kan lese en kortfattet beskrivelse av hullnavnene nedenfor, eller du kan gjøre det mens du venter på å slå ut, ved å lese av QR koden på skiltene med din mobiltelefon.
De fleste navnene er lokale stedsnavn eller navn på spesielle landemerker. Beskrivelsen av disse gir en kortfattet informasjon om navnets opprinnelse og stedets egenart.
 

Olavs Felle

Hullene 12, 13 og 14 har fått denne felles betegnelsen. Golfteknisk har disse hullene et rykte for å være svært krevende å spille. Man kan score lavt, men ikke uten høy risiko og med fare for tap av både ære og heder. Med hevnvisning til Olavs kamp mot de hedenske gudene utfordrer vi spillerne til å møte tre farlige vesener: Fenrisulven, Midgardsormen og Loke. Les mer her.
 

Konkurranse

Spillerne med sesongens beste score på de tre hullene i Olavs Felle vinner fine premier.
 
Skjeberg Golfklubb ønsker deg god tur!
 
St. Olav
Ingedal
Isesjø
Hævingen Gård
Alvim
Storedal
Pæddekummen
Raryggen
Skjebergdalen
Varteig
Borgarsyssel
Fenrisulven
Midgardsormen
Loke
Ullerøy
Glomma
Glengshølen
Borgenhaugen