skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Regler

Fotballsko med knotter er strengt forbudt. Golfere har alltid fortrinnsrett.

  • Du teller hvert spark i dette spillet. Den med minst antall spark etter runden er ferdigspilt , er vinneren av runden.  Påfølgende kommer noen ekstraregler for spillet:
  • Ballen skal spilles ut ifra Football-tee. Disse er markert med gule, nummerte markører. Hullet du skal spille imot er markert med korte flagg (gule/vite og grønn/vite). 
  • Det er kun tillatt å sparke ballen. Vipp eller føring av ballen er ikke tillatt. Straffen for dette er 2 straffepoeng.
  • Hvis ballen er uspillbar, droppes ballen på nærmeste spillbare område, dog ikke nærmere hullet. 1 straffepoeng tildeles
  • Havner ballen i et vannhinder, kan ballen spilles fra vannhinderet uten straffepoeng. Må ballen flyttes, droppes ballen innen 2 meter fra landingstedet. 1 straffepoeng tildeles.
  • Lander ballen din på golfgreen, skal ballen plukkes opp og droppes utenfor greenområdet, dog ikke nærmere hullet. 
  • En ball kan markeres og tas opp hvis ballen ligger i veien for medspillerens ball-linje. Ingen straffepoeng.
  • Hvis en ball blir truffet av en annen ball under spill, legges den ballen som ble truffet tilbake der den lå. Ingen straffepoeng.
  • Under putting kan man velge om man vil ha i flagget eller ikke.
  • Den med færrest spark på forrige hull har honnøren på neste hull. Ved utspill på hull 1, blir man enig om startrekkefølgen på forhånd.
 

Ordforklaringer 

Green: Området rundt hvitt golf-flagg med kort gress (ikke lov at spille Footgolf her!)
Fotball-tee: Utsparksstedet ved starten av hvert hull
Dropp: Du plukker opp ballen, holder den i full armlengde med begge hender og slipper ballen ned i samme retning ballen kom fra
Vannhinder: Område med vann / myr 
Putting: Putting er å få ballen oppi hullet. Puttingområdet kan defineres som området før ballen er kommet til hullet, der det er sannsynlig at du kan putte på 1 eller 2 spark. 
Honnør: Personen som skal spille ut først fra fotball-tee. Det vil si personen som vant forrige hull.Pane 3KONTAKTINFORMASJON

 

Scorekort
Baneguide
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Borgenhaugen
Søk på siden