skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Hvordan er banen nå?

Hold deg oppdatert på planer og hvordan banen er nå.

På denne siden vil vi holde deg oppdatert på banestatus. Hvordan er forholdene, hvilke utbedringer jobbes med nå o.s.v.

Banestatus august 2018.

Arbeidet med å oppgradere vanningsanlegget har startet på hull 12 og 13. Vi oppfordrer alle spillerne til å vise hensyn når arbeidet pågår.
Dette er en stor jobb og vil fortsette utover sensommeren.

Vi har dessverre en sykemeldt head greenkeeper, noe som gjør at arbeidsbelastningen på resten av banemannskapet blir noe større. Vannstanden i Isesjø er lavere enn normalt, grunnet sommerens tørke, noe som medførerer at mye tid går med til å sikre/jobbe med pumpesystemenet vårt slik at vi har nok vann til å vanne banen. Dette fører igjen til at andre arbeidsoppgaver ikke blir prioritert og vi håper for forståelse for dette i en kortere periode til Runar er tilbake på jobb.

Oppgraderingen av vanningsanlegget resulterer i et mye mer effektivt anlegg som igjen frigjør mer tid for banemannskapet til å gjøre andre oppgaver.

Vi er klar over at flaggene på noen hull ikke står rett. Dette er fordi både flaggene og hullkoppene er slitt. Å bytte ut disse koster endel og vil bli tatt med i budsjett forhandlingene for neste sesong.

Parkeringsplassen vår ser ikke veldig bra ut, det vokser ugress der bilene ikke parkerer. Golfklubben har blitt lovet av kommunen at de skulle holde denne plassen fri for ugress, men etter flere henvendelser har de dessverre ikke overholdt sin del av denne avtalen i år. Vi fortsetter å purre på de som skal gjøre jobben.

Ellers er banen vår grønn og fin og vi mottar godord fra både medlemmer og gjester som er her og spiller.Banestatus juni/juli 2018.

Etter en lengre periode med tørke kom det endelig litt regn. Den tørre perioden førte til at det vannes mer enn vanlig slik at spillere må påberegne å møte på både green/tee og fairway vanning i løpet av en runde. Vanningene går normalt som tre minutters intervaller, så da er det bare å stoppe opp og vente.

I uke 28 kommer firmaet som skal bytte ut vanningsanlegget og starter med å jobbe på tee på hullene 4, 10 og 13. Tee 56/53 på hull 4 er et problemområde og vi håper dette blir bra med nye spredere. På dette utslagsstedet vil det fortsatt i perioder bli brukt matteutslag nettopp på grunn av vanskelighetene med å få nok vann slik at gresset der vokser ordentlig.
På tee 46 på hull 10 og 13, har vi avventet såing i påvente av nytt vanningsanlegg. Skal vi så, må det vannes daglig og derfor har vi ventet med dette til vanningen er på plass. Som sagt, denne jobben er vi lovet skal gjøres i uke 28.

Med gode vekstforhold, anslår Runar at teestedene kan tas i bruk i løpet av sesongen.
Jobben med å bytte ut resten av vanningsanlegget skal starte i uke 32. Denne jobben utføres av et eksternt firma og vi håper og tror at dere golfere ikke vil bli spesielt heftet av denne jobben.

Det skal bli en ny hverdag for våre banearbeidere å få på plass nytt vanningsanlegg på store deler av banen, med et moderne og pålitelig styringssystem.
 

 

Banen status

Banen er stengt

Prioriterte oppgaver for banemannskapet

 • Det skal være forgreener på alle hull.
 • Større del av spillefeltet skal klippes som fairway, det vil si at vi tar vekk en del rough både for å øke spillehastighet og mestringen for alle nivåer av golfere.
 • Før sesongen skal det kvalitetssikres at alle matteutslag står riktig plassert i forhold til spilleretning, at vegetasjonen rundt klippes ned og at det kan settes ned pegger flere steder på mattene.
 • Veien på venstre side av hull 16 skal legges om samtidig som greenen skal utvides på høyre side.
 • Greenbunker bak green på hull 4 fylles igjen.
 • Vått område i forkant av hull 17 utbedres.
 • Det skal bygges to nye teesteder på hull 10 og 13.
 • Det ses på tiltak for å øke sikkerheten for turgåere som bruker området.
 • Treningsområdene klippes samme dager som banen.
 • I en normaluke klippes de forskjellige områdene slik:
  • Greener klippes hver dag på 4mm
  • Fairways klippes to dager i uken på 14 mm
  • Roughen klippes en gang i uken på 45 mm
  • Greenene rulles en gang i uken
 
Dette er ansvarsområdene til banemannskapet. I sesongen 2017 har vi en fulltidsansatt sammen med to på sesong.
 
I tillegg til de daglige arbeidsoppgavene, vil det skje en oppgradering av deler av vanningsanlegget denne sesongen. Arbeidet vil i liten grad påvirke golferne.
 
Ansvarlig greenkeeper Runar Demmene
 
Baneguide
Slopetabell
Olavs felle
Golfetikette
Bildearkiv
Lokale regler
Hullnavn
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Borgenhaugen
Søk på siden