skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Hvordan er banen nå?

Hold deg oppdatert på planer og hvordan banen er nå.

På denne siden vil vi holde deg oppdatert på banestatus. Hvordan er forholdene, hvilke utbedringer jobbes med nå o.s.v.

Banen status

Banen er i meget god stand

Drivingrangen

Rangen er åpen med betalingskort og ballkort.

Treningsområdet

Treningsomrdet er åpent

Prioriterte oppgaver for banemannskapet

 • Det skal være forgreener på alle hull.
 • Større del av spillefeltet skal klippes som fairway, det vil si at vi tar vekk en del rough både for å øke spillehastighet og mestringen for alle nivåer av golfere.
 • Før sesongen skal det kvalitetssikres at alle matteutslag står riktig plassert i forhold til spilleretning, at vegetasjonen rundt klippes ned og at det kan settes ned pegger flere steder på mattene.
 • Veien på venstre side av hull 16 skal legges om samtidig som greenen skal utvides på høyre side.
 • Greenbunker bak green på hull 4 fylles igjen.
 • Vått område i forkant av hull 17 utbedres.
 • Det skal bygges to nye teesteder på hull 10 og 13.
 • Det ses på tiltak for å øke sikkerheten for turgåere som bruker området.
 • Treningsområdene klippes samme dager som banen.
 • I en normaluke klippes de forskjellige områdene slik:
  • Greener klippes hver dag på 4mm
  • Fairways klippes to dager i uken på 14 mm
  • Roughen klippes en gang i uken på 45 mm
  • Greenene rulles en gang i uken
 
Dette er ansvarsområdene til banemannskapet. I sesongen 2017 har vi en fulltidsansatt sammen med to på sesong.
 
I tillegg til de daglige arbeidsoppgavene, vil det skje en oppgradering av deler av vanningsanlegget denne sesongen. Arbeidet vil i liten grad påvirke golferne.
 
Ansvarlig greenkeeper Runar Demmene
 
Baneguide
Slopetabell
Olavs felle
Golfetikette
Bildearkiv
Lokale regler
Hullnavn
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Borgenhaugen
Søk på siden