skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Hvordan er banen nå?

Hold deg oppdatert på planer og hvordan banen er nå.

På denne siden vil vi holde deg oppdatert på banestatus. Hvordan er forholdene, hvilke utbedringer jobbes med nå o.s.v.

Drivingrangen

Drivingrangen åpen

Treningsområdet

Treningsområdet er åpent

Prioriterte oppgaver for banemannskapet

 • Det skal være forgreener på alle hull.
 • Større del av spillefeltet skal klippes som fairway, det vil si at vi tar vekk en del rough både for å øke spillehastighet og mestringen for alle nivåer av golfere.
 • Det ses på tiltak for å øke sikkerheten for turgåere som bruker området.
 • Treningsområdene klippes samme dager som banen.
 • I en normaluke klippes de forskjellige områdene slik:
  • Greener klippes hver dag på 4mm
  • Fairways klippes to dager i uken på 14 mm
  • Roughen klippes en gang i uken på 45 mm
  • Greenene rulles to ganger i uken
 
Dette er ansvarsområdene til banemannskapet. I sesongen 2019 har vi to fulltidsansatte sammen med en på sesong.
 
Ansvarlig greenkeeper Runar Demmene
 
Baneguide
Slopetabell
Olavs felle
Golfetikette
Bildearkiv
Lokale regler
Hullnavn