skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Utmelding

som medlem i Skjeberg Golfklubb

Fyll inn feltene for utmelding av klubben.

NB! Dersom du ikke lenger ønsker å stå som medlem i klubben må dette meldes klubben skriftlig innen 31. 12 året før medlemskapet opphører.

 

Navn
Adresse
Postnr/Sted
Fødselsdato
Mobil
E-post
Grunn
Utmeldingen skjer fra og med 1.1 kommende år. Alle medlemskap er årsmedlemskap. Fakturaer til og med desember inneværende år, må betales.