skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

logo-golfbox2

Utmelding

som medlem i Skjeberg Golfklubb

Fyll inn feltene for utmelding av klubben.

NB! Dersom du ikke lenger ønsker å stå som medlem i klubben må dette meldes klubben skriftlig innen 31. 12 året før medlemskapet opphører.

 

Utmeldingen skjer fra og med 1.1 kommende år. Alle medlemskap er årsmedlemskap. Fakturaer til og med desember inneværende år, må betales.